Obnova části ulice Křižanská

 

 

 

Projekt byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Projekt: Obnova části ulice Křižanská
Program: Ministerstvo pro místní rozvoj – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2021
Identifikační číslo projektu: 117D923002059
Cíl projektu: Oprava povodňových škod po přívalových deštích 17. – 18. 7. 2021
 
O projektu:
Fáze projektu: příprava  
Předpokládané celkové náklady projektu: 1 897 406,70 Kč
Předpokládaná výše dotace: 948 703(50 % způsobilých výdajů)

 

Aktuality:

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

Harmonogram projektu: 

12/2022: příprava projektu 

01/2023: příprava a podání žádosti o poskytnutí dotace

04/2024: realizace projektu

 

Popis projektu:

  • Obnova části ulice Křižanská v Liberci, kde v důsledku přívalových dešťů došlo k rozrušení části povrchu vozovky, podemletí krajnic a zanesení odtokového systému vozovky. Oprava bude spočívat v odstranění konstrukce stávající vozovky, zhutnění pláně vozovky a provedení pokládky podkladních vrstev včetně hutnění a dvou povrchových asfaltových vrstev. Odvodnění bude řešeno příčným a podélným spádem přes krajnice a betonovým žlabem do dvou navržených vpustí, které budou napojeny do stávajícího systému odvodnění.
  • Délka úseku řešeného v rámci projektu: 156 m
  • Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Zbyněk Nýdrle, IČO: 61316733
  • Zhotovitel stavby: STRABAG a.s., IČO: 60838744

 

 

Kontaktní osoba:

manažerka projektu
Ing. Dana Vorlová

vedoucí oddělení administrace projektů
odbor strategického rozvoje a dotací
Email: vorlova.dana@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 587

Nastavení cookies