Obnova části ulice Lyžařská

 

 

 

Projekt byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Projekt: Obnova části ulice Lyžařská
Program: Ministerstvo pro místní rozvoj – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2021
Identifikační číslo projektu: 117D923002080
Cíl projektu: Oprava povodňových škod po přívalových deštích 17. – 18. 7. 2021
 
O projektu:
Fáze projektu: příprava  
Předpokládané celkové náklady projektu: 936 589,66Kč
Předpokládaná výše dotace: 468 294(50 % způsobilých výdajů)
 
Aktuality:
V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy
 
Harmonogram projektu: 
12/2022: příprava projektu 
01/2023: příprava a podání žádosti o poskytnutí dotace
04/2024: realizace projektu

 

Popis projektu:

  • Obnova místní komunikace Lyžařská v lokalitě Starý Harcov, která byla z důvodu vydatných přívalových dešťů poškozena v celé své délce. Oprava spočívá v odfrézování stávajícího asfaltového souvrství a následné pokládce nové konstrukce vozovky. Součástí navržené opravy je také výšková úprava krycích hrnců inženýrských sítí a obnova krajnic komunikace, spočívající v odstranění drnových vrstev v místě krajnic nebo vyčištění krajnic od nánosu a zpevnění krajnic z asfaltového recyklátu. Vozovka bude po obou svých stranách ukončena napojením na stávající vjezdy, betonové žlaby, obrubníky nebo nezpevněnou krajnici. Odvodnění povrhu místní komunikace bude řečeno příčným a podélným sklonem, částečně přes odvodňovací žlaby do okolního terénu.
  • Délka úseku řešeného v rámci projektu: 244 m
  • Zpracovatel projektové dokumentace: M4 Road Design s.r.o., IČO: 07229585
  • Zhotovitel stavby: STRABAG a.s., IČO: 60838744

 

 

Kontaktní osoba:

manažerka projektu
Ing. Dana Vorlová

vedoucí oddělení administrace projektů
odbor strategického rozvoje a dotací
Email: vorlova.dana@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 587

Nastavení cookies