Obnova části ulice Malý Cíp

 

 

 

Projekt byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Projekt: Obnova části ulice Malý Cíp
Program: Ministerstvo pro místní rozvoj – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2021
Identifikační číslo projektu: 117D923002078
Cíl projektu: Oprava povodňových škod po přívalových deštích 17. – 18. 7. 2021
 
O projektu:
Fáze projektu: příprava  
Předpokládané celkové náklady projektu: 2 258 566,42 Kč
Předpokládaná výše dotace: 1 129 283(50 % způsobilých výdajů)
 
Aktuality:
V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy
 
Harmonogram projektu: 
12/2022: příprava projektu 
01/2023: příprava a podání žádosti o poskytnutí dotace
04/2024: realizace projektu

 

Popis projektu:

  • Oprava místní komunikace v ulici Malý Cíp v Liberci v části Nový Harcov v úseku od křižovatky s ulicí Na Výběžku. V předmětném úseku bude zachováno napojení na stávající přilehlé nemovitosti, hospodářské sjezdy a křižovatky. Oprava bude zahrnovat vyčištění a obnovu krajnic a okrajů vozovky a především obnovu stavebně technického stavu předmětné části vozovky dotčenou působením vlivů přívalových dešťů.
  • Délka úseku řešeného v rámci projektu: 306 m
  • Zpracovatel projektové dokumentace: Bc. Miroslav Ira, IČO: 76251055
  • Zhotovitel stavby: STRABAG Silnice a.s., IČO: 45359041

 

 

Kontaktní osoba:

manažerka projektu
Ing. Dana Vorlová

vedoucí oddělení administrace projektů
odbor strategického rozvoje a dotací
Email: vorlova.dana@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 587

Nastavení cookies