MML UPUP - Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování k záměru

Žádost lze podat pro celé území ORP Liberec a pro řízení vedená stavebním úřadem podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5, § 126, 127 a 129 stavebního zákona. Žádosti jsou vyřizovány do 30 dnů ode dne doručení. V případě, že žádost trpí vadami, je žadatel vyzván k jejich odstranění. Od doručení odstraněných vad se začíná počítat nová 30 denní lhůta.

formulář (doc)

Nastavení cookies