MML UPUP - Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování k záměru

Žádost lze podat pro celé území ORP Liberec a pro řízení vedená stavebním úřadem podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5, § 126, 127 a 129 stavebního zákona. Žádosti jsou vyřizovány do 30 dnů ode dne doručení. V případě, že žádost trpí vadami, je žadatel vyzván k jejich odstranění. Od doručení odstraněných vad se začíná počítat nová 30 denní lhůta.

Formulář k žádosti je dostupný na webovém odkazu https://portal.liberec.cz/situace/oblast/zavazne-stanovisko-organu-uzemniho-planovani.

Nastavení cookies