Základní kontaktní údaje

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo a doručovací adresa nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
ID datové schránky 7c6by6u
e-mail (pro obecné informace) info@magistrat.liberec.cz
e-podatelna (pro elektronická podání) posta@magistrat.liberec.cz
telefon (ústředna) 485 243 111
identifikační číslo organizace (IČ) 00262978
daňové identifikační číslo (DIČ) CZ00262978
číslo účtu 4096302/0800
příjmový účet daní a poplatků 19-7963850237/0100
příjmový účet – radary 12133492/0800

 

Další povinně zveřejňované informace

Úřední doba Magistrátu města Liberec

 

Znak města

Žádost o použití znaku nebo loga města vyřídíte na Portálu občana.

Nastavení cookies