Oddělení ÚAP a GIS (SML a MML UPAP)

Ing. Pavel Přenosil

vedoucí oddělení ÚAP a GIS
Tel.: 48 524 3525
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 306

Oddělení ÚAP a GIS

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Mgr. Jaksch Jan specialista oddělení ÚAP a GIS nám. Dr. E. Beneše 1/1 306 48 524 3518
Mgr. Pátek Adam specialista oddělení ÚAP a GIS nám. Dr. E. Beneše 1/1 306 48 524 3523
POPIS ČINNOSTI

Oddělení UAP a GIS zajišťuje pořizování a aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) včetně potřebných terénních průzkumů a upřesňujících rozborů pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Liberec. Oddělení se podílí na rozvoji městského informačního systému (MIS) a geografického informačního systému (GIS) pro město Liberec ve vazbě na územní plán, strategické a rozvojové dokumenty a mapové operáty města. Zároveň je koordinátorem a garantem rozvoje, tvorby a  aktualizace digitální technické mapy města Liberce.

Dokumentaci k územně analytickým podkladům ORP Liberec naleznete zde.

Informace o mapovém portálu města naleznete zde.

Přímý odkaz na mapovou aplikaci Marushka naleznete zde.

A) Samostatná působnost

 1. podílí se na tvorbě městského informačního systému a geografického informačního systému pro město Liberec ve vazbě na územní plán, strategické a rozvojové dokumenty a mapové operáty města (digitalizace, aktualizace a prezentace územního plánu města, územně plánovacích podkladů, orotofotomapy a dalších tematických vrstev potřebných pro činnost samosprávy) tj.:
  • koordinuje správu, rozvoj a aktualizaci geografického informačního systému města Liberce,
  • definuje zásady tvorby geografického informačního systému města ve vazbě na městský informační systém města a podílí se na rozvoji a  technickém řešení mapového portálu a databáze geografického informačního systému města,
 2. je koordinátorem a zároveň garantem rozvoje, tvorby a aktualizace digitální technické mapy města Liberce (dle směrnice č. 16 T o  aktualizaci digitální technické mapy města Liberce);
 3. podílí se na zpracování a vyhodnocení analýz (případně navrhuje možná řešení) v rámci potřeb samosprávy, zejména ty, které přímo souvisejí s náplní odboru územního plánování;
 4. zapisuje do RÚIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí) názvy nových ulic.

B) Přenesená působnost

 1. plní úkoly orgánu územního plánování pro správní obvod ORP Liberec jako pořizovatel územně plánovacích podkladů (zejména územně analytické podklady) dle stavebního zákona a prováděcích předpisů tj.:
  • zajišťuje pořizování a aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) včetně potřebných terénních průzkumů a upřesňujících rozborů pro obce ve správním obvodu ORP  Liberec,
  • provádí zpracování a vyhodnocení analýz v rámci  ÚAP – rozbor udržitelného rozvoje území podle stavebního zákona pro obce ve správním obvodu ORP Liberec,
  • zajišťuje zveřejnění ÚAP a územních plánů obcí ve správním obvodu ORP Liberec způsobem umožňující dálkový přístup;
 2. spolupracuje na pořízení vymezení zastavěného území na žádost obce;
 3. spolupracuje na návrhu a při projednávání vymezení zastavěného území;
 4. spolupracuje v řízení o vydání zastavěného území;
 5. je poskytovatelem údajů o území;
 6. spolupracuje se stavebními úřady ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, kterým poskytuje ÚAP.

 

Aktuality odboru

13.02.2020

Liberec dokončil Územní studii krajiny

Územní studii krajiny pořídil úřad územního plánování Magistrátu města Liberec pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec.
 
12.09.2018

Představení územní studie krajiny

Odbor hlavního architekta jako pořizovatel územních studií pro území obce s rozšířenou působností Liberec  bude veřejně konzultovat územní studii krajiny vypracovanou dle stavebního zákona.
 
21.12.2017

Obecně závazná vyhláška o vedení technické mapy města Liberec

Statutární město Liberec vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce o vedení technické mapy města číslo 4/2017 s účinností od 1. ledna 2018 (na základě usnesení č. 314/2017 zastupitelstva města ze dne 30. 11. 2017).
 
18.11.2016

Radnice na Dnech GIS představila pocitovou mapu a 3D model

Za účasti náměstkyně primátora Karolíny Hrbkové byly v pondělí 14. listopadu v prostorách budovy G Technické univerzity v Liberci zahájeny šestnácté Dny GIS, na kterých si veřejnost mohla během tří dnů rozšířit obzory o geografickém informačním systému.
 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.