Odbor správní a živnostenský

Mgr. Jitka Štíchová

vedoucí odboru správního a živnostenského
Tel.: 48 524 3711
Budova: Frýdlantská 183/4
Č. dveří: 2.11

Odbor správní a živnostenský

Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 3711

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Hiršalová Veronika specialista odboru správního a živnostenského volby, referendum, ztráty a nálezy Frýdlantská 183/4 2.10 48 524 4948
Bc. Kirschová Dagmar referent odboru správního a živnostenského sekretariát odboru Frýdlantská 183/4 2.10 48 524 4841

Oddělení matriky

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Jadrná Helena matrikářka změna jména a příjmení, zvláštní matrika Brno nám. Dr. E. Beneše 1/1 6b 48 524 3726
Jadrná Ivana vedoucí oddělení matriky vedoucí oddělení matriky nám. Dr. E. Beneše 1/1 7 48 524 3724
Markesová Marcela matrikářka agenda matriky narození nám. Dr. E. Beneše 1/1 8 48 524 3721
Bc. Palanová Václava matrikářka agenda druhopisů, dodatečných záznamů nám. Dr. E. Beneše 1/1 8 48 524 3725
Pánková Světla matrikářka agenda matriky úmrtí nám. Dr. E. Beneše 1/1 6a 48 524 3722
Zábranská Vladimíra matrikářka agenda matriky manželství, registrovaného partnerství nám. Dr. E. Beneše 1/1 6c 48 524 3723

Oddělení dokladů a evidence obyvatel

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bartošová Irena referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 2.12 48 524 3714
Bezděkovská Ludmila, DiS. referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 2.12 48 524 3735
Černý Viktor referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 103 48 524 3712
Hlubučková Alena referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 103 48 524 3717
Kellnerová Lenka referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda evidence obyvatel, ohlašovna Frýdlantská 183/4 2.12 48 524 3730
Klucká Jaroslava referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda evidence obyvatel, ohlašovna Frýdlantská 183/4 2.12 48 524 3728
Korba Ondřej specialista pro správní řízení správní řízení, rušení trvalých pobytů Frýdlantská 183/4 2.09 48 524 3716
Křížová Blanka referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 103 48 524 3717
Bc. Mudrá Krista specialista pro správní řízení správní řízení, rušení trvalých pobytů Frýdlantská 183/4 2.09 48 524 3715
Neumannová Simona referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 2.12 48 524 3718
Slavíková Iveta referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 2.12 48 524 3714
Bc. Slípka Jan referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 103 48 524 3712
Stehlíková Regina referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 2.12 48 524 3736
Tippelt Michael referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda evidence obyvatel, ohlašovna Frýdlantská 183/4 2.12 48 524 3730
Ing. Vanerová Veronika vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 2.13 48 524 3713
Žáková Jana referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 2.12 48 524 3718

Oddělení Czech POINT

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ešpandrová Marcela referent oddělení Czech Point agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky Frýdlantská 183/4 0.02 48 524 3729
Rajkovová Lucie referent oddělení Czech Point agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky Frýdlantská 183/4 0.04 48 524 3890
Šípková Jana Vedoucí oddělení Czech Point agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky Frýdlantská 183/4 0.01 48 524 3741
Virágová Věra referent oddělení Czech Point agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky Frýdlantská 183/4 0.03 48 524 3889

Oddělení Živnostenský úřad

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Dammak Gabriela, DiS. referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností Frýdlantská 183/4 0.08 48 524 4849
Ing. Havlová Milena referent oddělení Živnostenský úřad - JKM agenda kontroly živností, agenda Jednotného kontaktního místa Frýdlantská 183/4 2.15 48 524 4848
Ing. Hernychová Michaela vedoucí oddělení Živnostenský úřad vedoucí oddělení Živnostenský úřad Frýdlantská 183/4 2.14 48 524 4845
Charvátová Ivana referent oddělení Živnostenský úřad agenda živnostenské správy, správní řízení Frýdlantská 183/4 2.16 48 524 4844
Mlynářová Hana referent oddělení Živnostenský úřad agenda kontroly živností Frýdlantská 183/4 2.15 48 524 4858
Molnárová Jarmila referent oddělení Živnostenský úřad agenda živnostenské správy, správní řízení Frýdlantská 183/4 2.16 48 524 4846
Bc. Rejnartová Jana referent oddělení Živnostenský úřad agenda kontroly živností Frýdlantská 183/4 2.15 48 524 4856
Sedláčková Lada referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností Frýdlantská 183/4 0.07 48 524 4855
Škodová Dagmar referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností Frýdlantská 183/4 0.10 48 524 4850
Bc. Trochtová Kateřina referent oddělení Živnostenský úřad - JKM agenda registrace a změny živností Frýdlantská 183/4 0.09 48 524 4854
Zuzánková Ilona referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností Frýdlantská 183/4 0.09 48 524 4852

Oddělení přestupků

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Břachová Kateřina referent oddělení přestupků agenda přestupků Frýdlantská 183/4 1.08 48 524 4974
Čermák Roman referent oddělení přestupků agenda přestupků Frýdlantská 183/4 1.09 48 524 4970
Korbelářová Iveta referent oddělení přestupků administrativní činnosti - agenda přestupků Frýdlantská 183/4 1.06 48 524 4976
Mgr. Raisner Luboš referent oddělení přestupků agenda přestupků Frýdlantská 183/4 1.09 48 524 4979
Bc. Rodrová Hana referent oddělení přestupků agenda přestupků Frýdlantská 183/4 1.08 48 524 4973
Sachrová Zuzana referent oddělení přestupků agenda přestupků Frýdlantská 183/4 1.05 48 524 3734
Mgr. Schovancová Petra vedoucí oddělení přestupků vedoucí oddělení přestupků Frýdlantská 183/4 1.04 48 524 4971
Šťastná Lenka referent oddělení přestupků administrativní činnosti - agenda přestupků Frýdlantská 183/4 1.05 48 524 4980
Vlčko Karel referent oddělení přestupků agenda přestupků Frýdlantská 183/4 1.05 48 524 4977
POPIS ČINNOSTI

Sekretariát:

Bc. Dagmar Kirschová, 2. patro, kancelář č. 210, tel.: 48 524 4841

 

Volby, Ztráty a nálezy:

Veronika Hiršalová, 2. patro, kancelář č. 210, tel.: 48 524 4948

 

Odbor správní a živnostenský zajišťuje i agendu Ztráty a nálezy

Odbor organizačně zajišťuje přípravu a průběh voleb a místního referenda.

 

Odbor správní a živnostenský se skládá z 5 oddělení.

 

Oddělení matriky zejména:

 • vede matriku narození, manželství, úmrtí a registrovaného partnerství
 • vystavuje rodné, oddací, úmrtní listy, doklady o registrovaném partnerství, včetně duplikátů 
 • provádí na žádost změnu jména nebo příjmení (ve správním řízení)
 • sepisuje zápisy pro zvláštní matriku Brno (matriční události českých občanů nastalé v cizině)

Oddělení dokladů a evidence obyvatel zejména:

 • přijímá žádosti o vydání nových občanských průkazů a cestovních dokladů
 • vydává vyhotovené doklady
 • zpracovává údaje pro evidenci občanských průkazů a cestovních dokladů
 • poskytuje údaje z evidence občanských průkazů a cestovních dokladů
 • přihlašuje občany k trvalému pobytu
 • vede evidenci obyvatel pro město Liberec s výjimkou městského obvodu Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou
 • ruší údaj o místu trvalého pobytu (správní řízení)
 • na žádost občana poskytuje údaje z informačního systému k jeho osobě

Oddělení Czech POINT zejména:

 • ověřuje shodu opisu nebo kopie s předloženou listinou a pravost podpisu na listině
 • přijímá žádosti o ověřené výpisy z centrálních registrů - Czech POINT
 • vydává rybářské lístky
 • zprostředkovává přístup do datové schránky a provádí autorizovanou konverzi dokumentů

Oddělení Živnostenský úřad zejména:

 • zastává funkci centrálních registračních míst
 • přijímá žádosti o vystavení nebo změny živnostenských oprávnění pro podnikající fyzické a právnické osoby
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku a vydává z něj výpisy
 • přijímá přihlášky k registraci pro správce daně, pro správu sociálního zabezpečení, pro správu zdravotních pojišťoven a pro úřad práce přijímá oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění
 • přijímá a vydává oprávnění pro zemědělské podnikatele
 • vykonává funkci jednotného kontaktního místa a systému IMI
 • zajišťuje agendu Jednotného kontaktního místa (JKM)

Oddělení přestupků zejména:

 • vede přestupkové řízení zejména na úseku občanského soužití, majetku a veřejného pořádku
 • řeší stížnosti občanů na tomto úseku

Aktuality odboru

03.04.2020

Ošetřovné pro OSVČ: žádosti přijímá ministerstvo

O „ošetřovné“ pro OSVČ je možné žádat od 1. dubna, a to přes Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 
23.03.2020

Prokazování totožnosti v době nouzového stavu

Skončila vám platnost osobního dokladu nebo řidičského průkazu? Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu.
 
Předchozí
1

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.