Pracovní skupiny

Do procesu zpracování Strategie rozvoje SML 2021+  byli zapojeni odborníci i laická veřejnost. Veřejnost získala možnost podílet se na tvorbě tohoto dokumentu v rámci čtyř externích pracovních skupin. Členové spolupracovali na tvorbě analytické a návrhové části dokumentu. Celkem se v těchto skupinách scházelo 163 osob. 

Každá z pracovních skupin byla zaměřená na odlišný okruh témat:


P1 - VZDĚLÁVÁNÍ, PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

 • P1.1 Vzdělávání
 • P1.2 Podnikání, věda, výzkum, inovace 


P2 - SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ A BEZPEČNOST

 • P2.1 Sociální oblast
 • P2.2 Zdraví
 • P2.3 Bezpečnost 


P3 - UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚSTA

 • P3.1 Kvalita života
 • P3.2 Bydlení 
 • P3.3 Urbanismus a veřejný prostor
 • P3.4 Dopravní infrastruktura
 • P3.5 Technická infrastruktura
 • P3.6 Životní prostředí
 • P3.7 Kvalitní veřejná správa


P4 - KULTURA, SPORT, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A CESTOVNÍ RUCH

 • P4.1 Kultura
 • P4.2 Sport
 • P4.3 Volnočasové aktivity
 • P4.4 Cestovní ruch 
   

Nastavení cookies