Harmonogram


Celkový harmonogram a jednotlivé fáze tvorby Strategie rozvoje statutárního města Liberec 2021+
05/2019 – 03/2022


05/2019 – 11/2019   Přípravné práce
07/2019 – 09/2020   Analytická část
09/2020 – 04/2021   Návrhová část
11/2020 – 03/2022   SEA 
11/2020 – 08/2021   Implementační část
02/2021 – 09/2021   Připomínkování a zpracování finální verze strategického dokumentu
Do konce 03/2022     Schválení zastupitelstvem SML a vydání dokumentu

Nastavení cookies