Strategie rozvoje statutárního města Liberec 2021+

Strategie rozvoje SML 2021+ představuje základní dokument, o který se samospráva města opírá při rozhodování o investičních i neinvestičních projektových záměrech. Dokument je významný také pro možnost čerpání státních i evropských dotací na jednotlivé projekty. V nadcházejících deseti letech bude udávat směr rozvoje města. 

Aktuálně platná Strategie rozvoje města na období 2021+ byla schválena usnesením č. 92/2022 dne 31. března 2022. Finální podoba dokumentu je k dispozici na webových stránkách města v sekci dokumenty ke stažení.

Spolufinancováno z Operačního programu Zaměstnanost
registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014676, Liberec plánuje chytře a zodpovědně

Aktuality

18.11.2019

Rozhodněte, co je v Liberci třeba vyřešit

Veřejné fórum 2019 je příležitostí pro občany, ovlivnit dění ve svém městě.
 
28.03.2019

Rozběhla se tvorba nové strategie rozvoje města

Strategické dokumenty města Liberec určí směr pro rozvoj území a dotačních projekty po roce 2021.
 
3
Následující

 

 

Projektový tým

Pracovní skupiny

Dokumenty ke stažení
 

 

Kontakty:
Mgr. Barbara Steinzová
vedoucí oddělení rozvojové koncepce
Email: steinzova.barbara@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 508

Nastavení cookies