05.03.2019
Pavel Chmelík

Rozpočet 2018 - financování

 


     

NÁVRH ROZPOČTU 2018 FINANCOVÁNÍ

407 262 171

Akce

Poznámka

Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory)

Financování - kladné úroky apod.

Financování - převod rezervace finančních prostředků

649 009 813

v ČS na splátku úroku

na splátku dluhopisu - převod z rezervy 2017

62 121 480

v ČS na splátku úroku

na splátku směnky - převod z rezervy 2017

21 553 333

Příjem z umořovacího fondu

na splátku dluhopisu

200 000 000

Příjem z umořovacího fondu

na 1. splátku směnky

0

Příjem z umořovacího fondu

na poplatky spojené s refinancováním

54 185 000

Příjem z umořovacího fondu

pro kofinancování

100 000 000

Příjem z umořovacího fondu

pro kofinancování

40 000 000

Příjem z umořovacího fondu

na rekonstrukci divadla první úložka

10 000 000

Příjem z umořovacího fondu

na městský plavecký bazén (2018) 

20 000 000

Příjem z umořovacího fondu

energetické úspory

11 150 000

Vystavení směnky - příjem

navýšení směnečného programu

130 000 000

Zapojení přebytku hospodaření 2017

184 664 547

Zapojení předpokládaného zůstatku 2017

odd. rozpočtu a financování

184 664 547

KB revolving - čerpání

3 587 811

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci

předfinancování dotačního podílu

3 587 811

Financování - úvěry, splátky apod.

Financování - dluhopis, směnka

430 000 000

Splátka dluhopisu - refinancování

odd. rozpočtu a financování

200 000 000

Uhrazená splátka vydaných dluhopisů (směnka)

odd. rozpočtu a financování

130 000 000

Splátka směnky

odd. rozpočtu a financování

100 000 000

 

 

 

Nastavení cookies