ALIZI

                      


Projekt: ALiZi: oblast spolupráce Liberec – Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity

Program: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020

Cíle projektu: Cílem projektu je zintenzivnění a strategické nasměrování spolupráce mezi městy Liberec a Žitava na podporu česko-saské části Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa. Vzhledem k integračnímu procesu na česko-saské hranici (vstup ČR do EU 2004, vstup ČR do Shengenského prostoru 2007, možnost pracovního uplatnění 2011) existuje šance, že se město Liberec vyvine díky své hospodářské síle a široké nabídce služeb jako přeshraniční centrum česko-saské části Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa. Město Žitava se posune díky tomuto integračnímu procesu ze své pozice na kraji a naskytne se šance úzkého partnerství mezi oběma městy k užitku rozšířeného území. Předmětem tohoto partnerství jsou perspektivně silnější přeshraniční provázanosti v oblastech bydlení, pracovního trhu, společné popř. lépe dohodnuté veřejné nabídky, atd.

Období realizace: 15. 4. 2016 (začátek příprav) až 30. 9. 2020
 

Aktuality

05.04.2018

Workshop Doprava umožní pohled do budoucnosti

V liberecké kavárně Pošta se uskuteční 10. dubna 2018 druhý workshop projektu „ALiZi – oblast spolupráce Liberec – Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity“. Tentokrát je hlavním tématem DOPRAVA.
 
12.01.2018

Liberec a Žitava společně diskutují o bydlení

Ve středu 10. ledna diskutovali zástupci měst Liberec a Žitava s odbornou veřejností, a to na prvním z pěti plánovaných setkání.
 
23.08.2017

AliZi - Výměny úředníků mezi samosprávou Liberce a Žitavy úspěšně probíhají

Posílení odborných, jazykových a kulturních kompetencí úředníků a vzájemných vztahů mezi oběma městy slibuje projekt „ALiZi – oblast spolupráce Liberec – Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity“, který probíhá v obou městech právě nyní.
 

O projektu

Celkové výdaje projektu: 242.799,04 EUR z toho dotace 210.768,21 EUR (dotační prostředky EU jsou 85% a pro CZ partnery navíc příspěvek 5% ze státního rozpočtu České republiky)

Rozpočet pro statutární město Liberec - 56 490,09 EUR (z toho dotační prostředky EU a SR max. 50 841,07 EUR) + vlastní podíl SML min. 5 649,02 EUR

Registrační číslo žádosti: 100282204


Kooperační partneři:

  • Euroregion Nisa (Lead Partner)
  • Stadtverwaltung Zittau (Projektový partner)
  • Statutární město Liberec (Projektový partner)


Aktivity projektu:
1. Prioritní aktivitou projektu je ­vypracování strategického dokumentu, který je nutnou podmínkou pro další rozvoj oblasti. Vypracováním strategického dokumentu získají města jedinečný nástroj, který jim utvoří jasnou představu o limitech a příležitostech v území. Dokument bude mít dvě části – první bude analyzovat současný stav, existující vztahy, potřeby a příležitosti, druhá část koncepce bude zahrnovat opatření a doporučení pro stanovení dalšího směru vývoje a společné vize.

2. Pět společných workshopů se bude zabývat tématy, která jsou identifikována jako zdroje s největším potenciálem pro budoucí rozvoj oblasti spolupráce Liberec - Žitava. Pro témata bydlení, vzdělávání, cestovní ruch a marketing, životní prostředí a mobilita budou utvořeny nezávislé pracovní skupiny, které se sejdou na plánovaných workshopech, výstupy workshopů se stanou podkladem pro dopracování strategického dokumentu.

3. Bude zpracována statistická srovnávací brožura Liberec - Žitava pro využití při workshopech, zpracování strategického dokumentu a při plánování a zpracování navazujících společných aktivit v oblasti spolupráce.

4. V zájmu podpory a zintenzivnění institucionální spolupráce bude připravena série aktivit iniciujících kooperaci správních orgánů a odborů. Pro odstranění existující institucionální a jazykové bariéry bude zrealizována na každé straně hranice série pěti výměnných pobytů zástupců jednotlivých oddělení s potenciálem přeshraničního dosahu, zabývající se problematikou, která bude předmětem zpracovávaného strategického dokumentu a workshopů (bydlení, vzdělání, cestovní ruch a marketing, životní prostředí, mobilita). V budoucnu se stanou tito vyslanci "styčnými důstojníky" při komunikaci s úřadem v zahraničí a při přípravě a realizaci dalších přeshraničních projektů a aktivit ve smyslu sbližování obou měst/území.

Metodiku a další informace k programu naleznete na http://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp

Stav projektu

10/2020 Vyúčtování projektu ALiZi
08/2020 Závěrečné připomínkování strategického dokumentu
03/2020 Workshop s odborníky v Liberci v rámci tvorby strategického dokumentu
11/2019 Workshop s odborníky v Žitavě v rámci tvorby strategického dokumentu
09/2019 Připomínkování první části strategického dokumentu
04/2019 Prodloužení projektu do 06/2020
03/2019 Žitava uzavírá smlouvu s dodavatelem na zpracování strategického dokumentu – společností FUTOUR Dresden
02/2019 Výběrové řízení na nového dodavatele strategického dokumentu
01/2019 Připomínkování zadání veřejné zakázky německého partnera na zpracování strategického dokumentu
11/2018 Kulatý stůl k cyklodopravě – přizván i žitavský odborník na dopravu pan Matthias Böhm
10/2018 Připomínkování vznikajícího strategického dokumentu
09/2018 Realizace 5. workshopu na téma Vzdělávání v Žitavě
08/2018 Realizace 4. workshopu na téma Cestovní ruch v Žitavě
07/2018 Zahájení stáže 5. žitavského úředníka v Liberci za oblast životního prostředí
06/2018 Zahájení stáže 5. libereckého úředníka v Žitavě za oblast cestovního ruchu
05/2018 Realizace 3. workshopu na téma Životní prostředí v Žitavě
04/2018 Realizace 2. workshopu na téma Doprava v Liberci
03/2018 Příprava 2. odborného workshopu na téma Doprava. Zahájení stáže 4. žitavského úředníka v Liberci za oblast cestovní ruch
02/2018 Zahájení stáže 3. žitavského úředníka v Liberci za oblast vzdělávání a zároveň 4. libereckého úředníka v Žitavě za oblast životní prostředí
01/2018 Realizace 1. workshopu na téma Bydlení v Liberci
12/2017 Příprava 1. odborného workshopu na téma Bydlení
11/2017 Německý partner uzavírá smlouvu s dodavatelem na zpracování strategického dokumentu – společností Royal Haskoning DHV
10/2017 Zahájení stáže 3. libereckého úředníka v Žitavě za oblast cestovní ruch
09/2017 Zahájení stáží 2 žitavských úředníků v Liberci za oblast dopravy a bydlení
06/2017 Zahájení stáží 2 libereckých úředníků v Žitavě za oblast bydlení a vzdělávání
05/2017 Zahájeny výměnné pobyty odborných zaměstnanců obou měst. Zástupce statutárního města Liberec strávil první část své stáže v Žitavě, druhá část je naplánována v letních měsících.
04/2017 Připomínkování zadání veřejné zakázky německého partnera na zpracování strategického dokumentu
03/2017 Kick-off meeting - proběhla zahajovací konference projektu, kde se setkali zástupci všech projektových partnerů, dalších obcí v území a odborníků pro 5 posuzovaných témat projektu


Kontakty:

projektová manažerka
Ing. Stanislava Mimrová
manažerka oddělení rozvojové koncepce
Email: mimrova.stanislava@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 503

 

Nastavení cookies