23.08.2017
Karel Horník

AliZi - Výměny úředníků mezi samosprávou Liberce a Žitavy úspěšně probíhají

Posílení odborných, jazykových a kulturních kompetencí úředníků a vzájemných vztahů mezi oběma městy slibuje projekt „ALiZi – oblast spolupráce Liberec – Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity“, který probíhá v obou městech právě nyní.

Základním kamenem tohoto projektu financovaného ze zdrojů Evropské unie je výměna odborných zaměstnanců obou měst. Tito zaměstnanci se po dobu osmi týdnů účastní v partnerském městě každý den intenzivního jazykového kurzu a zároveň se seznamují s tím, jaké zákony, zvyklosti a nařízení platí pro jejich obor v zemi sousedů. 

Během prázdnin pobývali v Žitavě dva liberečtí stážisté, Lukáš Jirotka z odboru sociálních věcí a školství a Jaroslav Nýdrle z oddělení územního plánování. V druhé polovině jejich pobytu je čekalo přijetí u žitavského starosty Thomase Zenkera a pozvání na kulturní akci jako zpestření jejich studijního pobytu. První stážista ze Žitavy, Oliver Eiselt, přijede do Liberce v polovině září letošního roku a bude se seznamovat s místní samosprávou v oblasti dopravy.

Foto: Jaroslav Nýdrle

Nastavení cookies