05.04.2018
Karel Horník

Workshop Doprava umožní pohled do budoucnosti

V liberecké kavárně Pošta se uskuteční 10. dubna 2018 druhý workshop projektu „ALiZi – oblast spolupráce Liberec – Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity“. Tentokrát je hlavním tématem DOPRAVA.

 

                

Účastníci převážně z řad odborné veřejnosti budou mít možnost nahlédnout do budoucnosti veřejné dopravy. Česká i německá strana představí v programu své zkušenosti a záměry.
Patří k nim například plánovaná opatření v městské hromadné dopravě, vize bikesharingu a carsharingu, ale také další záměry na podporu čisté mobility, které zde bude prezentovat Mgr. Lenka Svobodová, projektová manažerka DEMO_EC a vedoucí oddělení rozvojové koncepce statutárního město Liberec.
Studii nového libereckého autobusového terminálu a jeho okolí představí zúčastněným Ing. Lucie Noswitz, vedoucí oddělení získávání dotací statutárního města Liberec.
O tom, že Pohyb je lék, Vás přesvědčí ve své prezentaci MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., předseda České společnosti tělovýchovného lékařství 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha.
Na programu workshopu je také téma Trilex – železniční doprava spojující regiony Trojmezí, ale i zajímavosti k německé části cyklostezky Odra – Nisa, které přednese pan Tobias Koch.
Čekají vás i další zajímavé prezentace z německé strany:
B178 jako spojovací člen evropské prioritní sítě – šance pro rozvoj regionu - Dipl.-Ing. Michael Hiltscher, Přechodné řešení pro výstavbu nové dráhy mezi Rumburkem a Seifhennersdorfem - Dipl.-Ing. Matthias Böhm.

Cílem projektu „ALiZi – oblast spolupráce Liberec – Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity“  je především podpora přeshraniční provázanosti mezi regiony. 

Nastavení cookies