16.03.2021

V dubnu se otevře nové sběrné místo v ul. Londýnská

Po Velikonocích od 6. 4. 2021 bude pro občany přístupné nové sběrné místo pro odkládání odpadu v ulici Londýnská (za čistírnou odpadních vod).

Tímto bude umožněno občanům z nejbližších libereckých čtvrtí např. Růžodol 1, Staré a Nové Pavlovice, Ruprechtice, Krásná Studánka, Ostašov nebo Radčice odvézt velkoobjemový odpad či bioodpad do přistavených mobilních velkoobjemových kontejnerů. Sběrné místo budou mít občané blíže bydliště a nemusí tak díky tomu jet přes celé město do sběrného dvora v ulici Ampérova. Toto provizorní sběrné místo by mělo v ulici Londýnská fungovat do doby, než město na tomto místě vybuduje oficiální sběrný dvůr s Re-Use bazarem a případně i kompostárnou. V současné chvíli Kancelář architektury města zpracovává projektovou dokumentaci budoucího sběrného dvora. Následně se město pokusí na výstavbu trvalého sběrného dvora sehnat finanční prostředky z nějakého dotačního titulu. 

Otevřeno bude pro občany města Liberce od pondělí do soboty, a to od 8:00 – 16:30 hod, v neděli bude zavřeno.

Po příjezdu do areálu sběrného místa se bude každý občan, tak jako na sběrném dvoře v Ampérově ul. muset prokázat občanským průkazem s trvalým bydlištěm v Liberci.

Do sběrného místa prosím nevozte nebezpečný odpad, elektroodpad, stavební odpad, či jiné druhy odpadů, než je odpad velkoobjemový či biologicky rozložitelný. V případě návozu nevhodného druhu odpadu, bude občan požádán o převoz do sběrného dvora v Ampérově ul.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.