07.10.2022

Sanace skalního masivu v ul. Pastýřská

Začátkem října letošního roku zahájil odbor ekologie a veřejného prostoru statutárního města Liberce „Sanaci skalního masivu u ulice Pastýřská v Liberci, na p. p. č. 534, 566, 567/2, 568/1, 568/2, 568/3 v k. ú. Liberec.“

Práce jsou naplánovány do konce listopadu a zahrnují odstranění vegetace v celé ploše masivu, očištění skalní stěny, odtěžení nestabilních bloků hornin, lokální kotvení pomocí svorníků a závitových tyčí či sanaci historických sklípků vypilířováním stropů, vyzděním a zaplombováním vstupů. Zároveň dojde k opravě stávajících kamenných zídek u paty svahu a k obnově akumulačního prostoru. Pro zvýšení bezpečnosti budou ještě u paty svahu instalovány ochranné betonové zídky.

Celkové náklady stavby byly projektantem a geotechnikem původně odhadovány na více než 5.000.000 Kč bez DPH, přičemž vítězná firma HELPING s.r.o. nabídla cenu o téměř 1,8 milionu nižší. Cílem celé akce je zajistit dlouhodobou stabilitu a bezpečnost masivu ještě před plánovaným vybudováním propojky mezi ul. Sokolská a Tržním náměstím.

 

Nastavení cookies