10.05.2021

Rozmístění feromonových lapačů v libereckých parcích

Tak jako minulý rok rozmístil odbor ekologie a veřejného prostoru na několik míst po Liberci feromonové lapače na odchyt lýkožrouta.

Ač se tyto lapače instalují především v lesních porostech, bohužel již několikátým rokem se kůrovec začíná objevovat i na pozemcích veřejně přístupné zeleně v samotném centru města.

Oproti předchozímu roku však mimo lýkožrouta smrkového byl na porostech buku lesního v Lidových sadech zaznamenán (na základě fytopatologického posudku, který zpracovali pracovníci MENDELU v Brně) i výskyt lýkožrouta bukového (Taphrorychus bicolor).

Díky napadení vzrostlých buků tímto škůdcem muselo být několik napadených jedinců pokáceno v parku Petra Bezruče, a to ještě dříve než brouk vylétne. V současné době totiž nastává období, kdy tento podkorní hmyz vylétává a napadá další zdravé stromy v okolí. Jakmile totiž dosáhnou teploty zhruba 150 C, začne být tento brouček aktivní. Při teplotách nad 200 C začnou kůrovci vylétat a rojit se. Napadají pak suchem stresované stromy, které se nemohou dostatečně napadení bránit, protože nedokáží produkovat dostatek obranných látek. A právě v této fázi rojení by měl lapač na základě vypouštěných feromonů brouka nalákat.

Do lapačů, které byly umístěny do parku v Lidových sadech byl instalován speciální feromon, který by měl přilákat právě lýkožrouta bukového. Tento feromon nám objednali a zaslali pracovníci Katedry ochrany lesa a entomologie z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU, se kterými jsme navázali spolupráci. Každý týden budou pracovníci odboru EP lapače kontrolovat a sbírat odchycené jedince, které budou následně předávány pracovníkům ČZU. Do ostatních lapačů po městě byl instalován feromon, který se běžně používá na odchyt lýkožrouta smrkového. Lapače byly odboru EP zdarma zapůjčeny společností Městské lesy Liberec, p. o. 

Dalším lákadlem pro podkorní hmyz budou tzv. lapáky, tedy dřevěné kůly, které jsme v trojnožkách umístili také do parku v Lidových sadech a dále byly rozmístěny po dohodě s panem ředitelem ZOO i do areálu Zoologické zahrady, kde jsou bukové porosty také napadeny.

Prosíme tímto občany, aby s lapači či lapáky nemanipulovali. Jsou opatřeny cedulkou, takže je lze bezpečně v terénu rozpoznat. Také vlastníky pozemků  prosíme, aby své dřeviny pravidelně kontrolovali a případné napadené kusy odstraňovali, čímž se předejde dalšímu šíření škůdce. Děkujeme za pochopení.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.