11.10.2022

Probíhající stabilizace lipové aleje na Masarykově třídě

V tomto týdnu přistoupil odbor ekologie a veřejného prostoru k ošetření zřejmě nejvýznamnější aleje ve městě Liberci. Již od roku 2012 se statutární město Liberec snaží tuto lipovou alej pravidelně stabilizovat. Cílem je samozřejmě prodloužit životnost lipového stromořadí a přitom zajistit bezpečnost provozu v této historicky a turisticky významné lokalitě města.

V průběhu října a listopadu proto provede odborná arboristická společnost stabilizaci celé aleje, která spočívá ve výškové a obvodové redukci jednotlivých stromů tak,  aby byla zachována maximální možná bezpečnost. Dále budou provedeny zdravotní řezy, lokální redukce či kontroly a výměny vazeb. Celkem bude ošetřeno na 90 ks stromů. Součástí bude i kácení několika lip, které neprošly přísným přístrojovým hodnocením a nemohou tak bohužel na místě dále zůstat. Arboristé započali práce před průmyslovou školou a budou postupovat dále směr muzeum až k zoologické zahradě. Provoz na Masarykově třídě není arboristickými pracemi jakkoli omezen.

V neposlední řadě uvádíme, že v souvislosti s akcí byla podána žádost o dotaci v rámci OP ŽP 2014 -2020  na projekt "Revitalizace veřejné zeleně v Liberci - Lipová alej Masarykova třída. Žádost byla schválena po stránce formální správnosti a podmínek přijatelnosti a nyní čekáme na vydání rozhodnutí o přidělení dotace.

V budoucnu se samozřejmě nevyhneme celkové obnově lipové aleje, ale věříme, že se nám tento proces podaří ještě o několik let oddálit.

Nastavení cookies