09.08.2023

Opravy a údržba dětských hřišť

Nejen investice, ale i průběžné opravy dětských jsou nedílnou součástí práce odboru ekologie a veřejného prostoru.

S ohledem na neustálé rozšiřování hřišť a počtu herních prvků, dochází i ke zvýšeným nárokům na běžnou údržbu, opravy i likvidaci následků po řádění vandalů, o kterých jsme informovali.

Pro představu o množství oprav, přikládáme referenční vzorek. Seznam je generalizovaný za celý rok jich je samozřejmě mnohem více a ne všechny závady uvedené u hřiště se řešily v jeden okamžik.

 

DH Broumovská – kompletní repas kolotoče, výměna poškozeného provozního řádu, výměna krytek na madle houpačky

DH Sametová – dotažení pružinového houpadla, výměna shackelů na houpačce

DH Česká – výměna madla na houpačce, výměna balanční lávky

DH Ostašov – montáž provozního řádu, dotažení šroubu, výměna matic

DH Dobiášova – výměna všech podlážek na velké sestavě, výměna lezeckých sítí, výměna sedátka na houpačce, výměna stupátka piruety, výměna závěsu lanovky, výměna sedátek na houpačce, výměn závěsů na houpačce

DH Gutenbergova – výměna pružiny, doplnění koncovky na madlo, demontáž poškozeného šneka, montáž letadla, nátěr houpadel

DH Čapkova – výměna závěsů houpačky, montáž odcizené čepičky na sestavu, výměna pojezdu lanovky, výměn sedátka

DH Prokopa Holého – oprava pirátského koše, výměna matic na zádi, nátěr skluzavky, výměna šroubu na žebříku, dotažení houpadla, montáž madla na zádi

DH Blahoslavova – výměna balančních desek

DH Rochlice pod DPS – oprava prolézadla pes, výměna sedátka houpačky, doplnění krytek na branku

DH Haškova – demontáž poškozeného oplocení

DH Vlčí vrch – výměna matic na sestavě, podlepení prasklin

DH Seifertova – přišroubování bariéry, doplnění sponek na oplocení

DH Zborovská – oprava branek na fotbal

DH Žitná – výměna kotev a oprava oplocení, oprava branek

DH Franklinova – výměna odcizeného provozního řádu, demontáž poškozené houpačky

DH Aloisina výšina . nátěr skluzavky, výměna svorek na pružinovém houpadle, dotažení vrtů, doplnění vrutů na pískovišti

DH nám. Českých bratří – oprava madel pružinových houpadel, nátěr houpadel

DH Oldřichova – výměna pružiny, výměna celého houpadla, výměna plošiny na sestavě

DH Jabloňová – výměna výplní na kolotoč, výměna obložení pískoviště, doplnění planěk

DH Holubova – výměna výdřevy na kolotoči, oprava dorazů houpačky

DH Neklanova – dotažení šroubu na houpačce

DH Příkrý vrch - výměna odcizeného provozního řádu, zakrácení záv. tyčí u lanových ok

WH U Přehrady – doplnění krytek

DH Americká – výměna břevna houpačce, doplnění krytek na kreslící tabuli, výměn svorky, dotažení a podlepení madel houpadel, nátěr houpadel

DH Olbrachtova – výměna svorek na houpadle, nátěr houpadla

DH Vlnařská -  oprava dorazů houpačky

DH Mařanova -  oprava dorazů houpačky

DH U Potůčku – nýtování střechy mašinky, rekonstrukce pískoviště

DH Horní Kopečná – dotažení svorek na brance, výměna matic, nátěr houpadel

DH Svojsíkova – doplnění planěk oplocení, výměna svorek na houpadle

DH Květnové revoluce – doplnění šroubu na lezecké stěně

DH Rychtářská – výměna šplhacího lana se sedátky

DH Slunečná  - dotažení svorek na houpadle, oprava branky a oplocení

DH Bezová – výměna šroubů na závěsu houpačky, oprava kotvení schodiště, výměna výdřevy na kolotoči, dotažení vrutů

DH Cihlářská - rekonstrukce pískoviště, nátěr houpadla, výměna svorek na houpadle

DH Puškinova - rekonstrukce pískoviště

DH Gagarinova – oprava branek, oprava kreslíca tabule

WH Jáchymovská – posunutí madla, výměna osiček na závěsu houpačky, nátěr houpadel

DH Stará Ještědská – doplnění odcizeného vrcholu pyramidy

DH Soukenická – výměna madel a sedátka na pružinovém houpadle, demontáž zničené kolébačky, doplnění planěk

DH Půlpánova – výměna sedátka

DH Budyšínská – přebetonování šplhacího lana, zakrácení závěsů na houpačce, výměna dorazů na fitness

DH Kropáčkova – nátěr houpadla

DH Františkovská – oprava vahadlové houpačky, nátěr houpadla

DH Neklanova – dotažení šroubů na houpačce

WH Svojsíkova – výměna krytek na fitness prvku

SH Matoušova – demontáž poškozeného koše – nový bude dodán po naskladnění

DH Kmochova – dotažení svorek na houpadle

 

Dále došlo k instalaci točidla na DH Ostašova, kolotoče na DH Mařanova, vahadlové houpačky na DH Franklinova. Další opravy i instalace nových herních prvků samozřejmě průběžně probíhají a budou dále v průběhu roku probíhat. Pakliže nalezne nějaký prvek poškozený, volejte na tel. č. 485 243 453 nebo použijte aplikaci Hlášení závad.

Nastavení cookies