25.07.2023

Liberec obdržel osvědčení o úspoře emisí

Příspěvek města pro životní prostředí a snížení "uhlíkové stopy".

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. pravidelně informuje zapojené obce a města o úspoře emisí, které jsou vypočteny na základě studie Posouzení systému sběru a recyklace obalových odpadů z hlediska jejich vlivu na životní prostředí. Výsledkem je úspora energie a emisí CO2 ekv. V uplynulém roce bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM obyvateli statutárního města Liberce ušetřeno 9 943,989 tun CO2 ekv. a 160 149 979 156 MJ energie. Děkujeme všem, kteří třídí odpad.

Nastavení cookies