26.03.2021

Do parku Petra Bezruče se budou postupně vysazovat nové stromy

Obnova celého parku bude do budoucna nutná.

Jak jsme Vás již informovali dříve, město si nechalo v nedávné době na tento park vypracovat podrobný fytopatologický posudek a dendrologický průzkum, v rámci kterého je naplánována péče o stávající dřeviny v horizontu tří až pěti let. Na základě těchto znaleckých posudků muselo město v minulých dnech bohužel přistoupit ke kácení 10 ks buku lesního, které byly napadeny kůrovcem a zároveň trpěly i jinými defekty, které snižovaly jejich vitalitu. V současné době probíhají již dokončovací práce, kdy se frézují pařezy a rýhy po technice budou ještě upraveny navezením substrátu.

Nepříjemnou skutečností, kterou bude muset město v brzké době řešit je fakt, že se podstatná část dřevin v parku nachází ve fázi dospělosti či senescence, což znamená, že bude třeba začít intenzivně pracovat na obnově parku, neboť jsou stávající dřeviny již na hranici své životnosti.

Co se týká druhu kůrovce, jedná se o taphrorychus bicolor. Tento kůrovec patří k velmi málo prozkoumaným druhům kůrovců, neboť ještě do nedávné doby nepůsobil na dřevinách významné škody. V poslední době se bohužel začal velmi rychle šířit, což je způsobeno pravděpodobně výrazným oslabením hostitelských stromů, a to z různých příčin (abiotické a antropogenní stresory, probíhající změna klimatu, phytophthory, dřevní houby, atd.). Už v předchozích letech byl výskyt tohoto kůrovce zaznamenán na několika lokalitách v Čechách a na Moravě a dá se říci, že jeho četnost se velmi rychle zvyšuje. Pomoci tomu, aby se kůrovec neměl šanci rozšířit i do jiných lokalit, by měl intenzivní monitoring ploch městské zeleně a lesních porostů. Na základě tohoto monitoringu pak zvážíme aplikaci konkrétních obranných opatření, jako je ošetřování či kácení výrazně oslabených stromů či rozmístění lapáků.

Samozřejmě s odstraněním starých dřevin, musí nutně dojít k výsadbě nových. Bohužel do parku již nebude možné navrátit stejný druh dřeviny, tedy buk lesní, a to z důvodu přítomnosti phytophthory v zemině (způsobuje hnilobu kořenů). Nicméně se zde uplatní druhy jiné, které v těchto podmínkách budou prosperovat lépe. V návrhu jsou lípy, javory či platany. Výsadba bude také probíhat v několika etapách, kdy se bude postupně obměňovat druhová skladba dřevin v parku tak, aby byl park nadále krásný, bezpečný a aby i v budoucnu lákal obyvatele k vycházkám do Lidových sadů.

Níže je přiložena fotodokumentace ze zásahu na dřevinách v parku P. Bezruče.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.