04.03.2024

Další nové kontejnery na sběr kovů v ulicích města

Odbor ekologie a veřejného prostoru rozšiřuje sběrnou síť na drobné kovové odpady a předměty z domácností. V ulicích města nyní ke stávajícím 183 kontejnerům přibylo dalších 20 kusů.

Nádobový sběr kovových odpadů z domácností funguje v Liberci teprve několik let. Za tu chvíli si však získal mezi obyvateli velkou oblibu. Výtěžnost sběru trvale stoupá, stejně tak zájem o přistavení dalších kontejnerů. V Liberci jsou k dispozici dva typy kontejnerů, první celošedý zvonovitého tvaru se spodním výsypem a druhý klasický černý kontejner se šedým víkem. Oba typy mají z uživatelského hlediska a výtěžnosti svá pro i proti, zatímco v některých částech města lépe funguje první typ, v jiných je lepší použít druhý. Do obou typů je však možné odkládat drobné kovové odpady v podobě plechovek od potravin, nápojových plechovek či ostatních kovových předmětů z domácností. Kovové odpady větších rozměrů je vhodné odvézt do sběrného dvora či využít služeb některé z místních sběren druhotných surovin.

Nové šedé kontejnery mohou nyní obyvatelé najít v ulicích: Česká, Elišky Krásnohorské, Holubova, Chabarovská, Irkutská, Jizerská, Matoušova, Modrá, Na Valech, Nad Strání, Nádvorní, Ostravská, Polní, Ruprechtická, Rychtářská, Selská, Slunečná, Vrchlického, Vyhlídková a Vysoká. Umístění kontejnerů je znázorněno na mapovém portále: https://www.liberec.cz/mapy/

Upozorňujeme, že kontejnery slouží výhradně pro drobné kovové odpady volně ložené. Je zakázáno vkládat do nádob jiné druhy odpadů, obaly od nebezpečných látek (zejména barev) a v taškách či pytlích. Vzhledem k černé barvě kontejnerů je nutné mít zvýšenou pozornost, aby nedošlo k záměně s kontejnery na směsný odpad. Nádoby na kovy mají vždy šedé víko. Děkujeme všem obyvatelům za odpovědný přístup k odpadovému hospodářství.

Nastavení cookies