11.06.2024

Omezení ve sběrném dvoře

AKTUALIZACE: Omezení provozu ve sběrném dvoře potrvá také ve 24. týdnu. Děkujeme za pochopení.

Z důvodu technologické přestávky v zařízení pro energetické využití odpadu bude v průběhu 23. týdne docházet k omezení ve sběrném dvoře v Ampérově ulici, kde bude prováděna překládka směsného komunálního odpadu. Omezení bude probíhat v časovém rozmezí 10:00 - 12:30. V tomto čase může docházet k větším časovým prodlevám provozu sběrného dvora. 

Žádáme obyvatele, aby v tento čas do sběrného dvora nejezdili a využili služeb stanoviště velkokapacitních kontejnerů v Londýnské ulici.

Děkujeme za pochopení.

Nastavení cookies