30.09.2015
Bc. Leoš Vašina

Plasty patří do žlutého! Liberec občanům usnadňuje třídění odpadů

Nejen PET lahve, ale nově také veškeré plastové kelímky a vaničky od potravin, igelitové sáčky a tašky nebo nádoby od tekutin mohou Liberečané vhazovat do žlutých kontejnerů na tříděný odpad.

Statutární město Liberec rozšiřuje systém separace odpadů a tímto krokem chce lidem ještě více usnadnit třídění plastů.„Naší snahou je rozšířit separaci a následnou recyklaci různých plastů a snížit tak objem neroztříděného směsného odpadu. Takto bude služba dostupná mnohem většímu počtu obyvatel města,“ řekla náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková.

Do klasických žlutých kontejnerů patřily doposud pouze PET lahve, a kdo chtěl, mohl ostatní plasty sbírat do žlutých igelitových pytlů, které byly zdarma k vyzvednutí v Liebiegově vile nebo přímo ve sběrných dvorech, kam pak lidé naplněné pytle odevzdávali. „Možnost třídění plastů do pytlů a jejich odevzdávání do sběrných dvorů však ještě nekončí. Třídit plasty tímto způsobem mohou Liberečané až do 30. listopadu a do tohoto data mohou také získat praktické barevné tašky na třídění odpadu do domácností, které se vydávají v kanceláři našeho odboru,“ uvedla vedoucí Odboru ekologie a veřejného prostoru Petra Farářová Veselá s tím, že v měsíci září mohou tyto tašky získat i děti v soutěži, kterou najdou v příloze posledního vydání Libereckého zpravodaje.

Dle nového systému je možno do žlutého kontejneru vhazovat stlačené PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky (i mikrotenové), fólie, výrobky a obaly z plastů, obaly s recyklačním symbolem a kódem PET, HDPE, LDPE, PP, PS, číselným označením 1, 2, 4, 5, 6, to vše v čistém a vymytém stavu. Do kontejnerů na plasty nepatří novodurové trubky, guma, molitan, výrobky z PVC, textil z umělých vláken, nádobky od léčiv, vícevrstvé obaly, linolea, pneumatiky, deskový polystyren nebo obaly od nebezpečných látek (motorový olej, chemikálie, barvy apod.)

Město Liberec se snaží počet nádob na tříděný odpad stále navyšovat a separaci tak občanům ještě více usnadnit. Na území města se v současnosti nachází 1 417 nádob na tříděný odpad, které jsou rozmístěny na 305 kontejnerových stáních.

Odpad třídí až dvě třetiny Čechů a každým rokem se daří zvyšovat množství vytříděného odpadu. V průměru vytřídila v loňském roce každá česká domácnost 44 kilogramů papíru, 25 kilogramů plastů a 27 kilogramů skla. Pro představu, jen v loňském roce nebylo v lesích zbytečně pokáceno 1 800 000 stromů právě díky tomu, že se vytřídilo více než 460 000 tun papíru.

Nastavení cookies