Sokolovské a Malé náměstí

O jakou část se jedná?

Plánovaná rekonstrukce se týká části od Střední zdravotnické školy po dům Zlatý beránek. Z jedné strany je tato plocha nepravidelného tvaru lemována měšťanskými domy a z druhé průběžnou komunikací. Jedná se tedy o menší polovinu Sokolovského náměstí, která je však velmi významná zejména pro pěší provoz.

Co by měla tato část náměstí splňovat?

Na tuto otázku jsou různé názory. Podle památkářů by se mělo jednat o náměstí v pravém slova smyslu, tedy o plochu určenou pro shromažďování lidí. Tuto funkci náměstí mívalo a měla by se sem také navrátit. Chybět by zde neměl ani vodní prvek, který sem historicky patří a zmizel odsud ve třicátých letech minulého století, kdy byla odstraněna Wewerkova kašna.

Současná podoba (2013):

 

Architekti by na tomto místě rádi viděli ušlechtilé, místní materiály. Vsázejí na kámen, kov a vodu, jejichž kombinace vyvolává čistý a vzdušný pocit z celého, ne příliš velkého prostoru. Doplněk ve svém konceptu spatřují v koncepční výsadbě stromů, navazující na alej vznikající u kostela sv. Antonína Velikého.

 

Veřejnost v minulosti upozorňovala na možnost parkování, která by měla být v této lokalitě koncepčně upravena a rozšířena, v návaznosti na probíhající opravy v okolí kostela. Zástupci města zaznamenali také hlasy požadující více zeleně a možnosti k odpočinku.

Jaké jsou představy odborníků?

Jednotlivým názorům a požadavkům vedení města v minulých měsících pozorně naslouchalo a zadalo vypracování studie této části náměstí uznávanému a pravidelně oceňovanému architektovi Borisovi Šonskému. Mezi jeho díla patří například Základní umělecká škola ve Frýdlantské ulici oceněná v roce 1995 cenou Stavba roku 1995, Dům seniorů v Domažlické ulici (Stavba roku 2003, GRAND PRIX 2004 Obce architektů nebo Malá vodní elektrárna v Železném Brodě (Stavba roku 2010).

Studie architekta Šonského byla průběžně projednávána se zástupci památkové péče a dalšími odborníky, včetně zahradního architekta Ivana Marka, mezi jehož realizace patří například liberecké parky Zahrada vzpomínek a park v ulici Prokopa Holého společně s parčíkem na Sukově náměstí a úpravami v Mozartově ulici, které v roce 2013 získaly ocenění Parky a zahrady roku 2013.

Výsledkem dlouhodobé práce jsou čtyři variantní řešení, které jsou nyní předkládány široké veřejnosti ke zhodnocení a k výběru. Podle vedení města totiž není možné realizovat veřejné plochy bez účasti samotných obyvatel, kteří následně tyto plochy budou využívat.

Na těchto stránkách jsou Vám předkládány čtyři varianty možné realizace, které jsou výsledkem diskuse mezi architekty, památkáři a dalšími odborníky. U jednotlivých variant naleznete krátký popis a vyjmenované hlavní klady a zápory architekta, zahradního architekta a památkářů.

Nastavení cookies