Sokolovské náměstí I. etapa - varianty

Sokolovské náměstí I. etapa - rekonstrukce zpevněných ploch
a vegetační úpravy

Předkládáme Vám čtyři varianty možné realizace, které jsou výsledkem diskuse mezi architekty, památkáři a dalšími odborníky.
Budeme velmi rádi, pokud nám prostřednictvím tohoto formuláře zašlete nejen označení Vámi zvolené varianty řešení, ale také případné návrhy na doplnění či úpravy. Těmito Vašimi názory se budeme řídit, projednáme je s příslušnými orgány, a pokud to bude možné, budou Vaše náměty zapracovány do studie.

ANKETA JIŽ SKONČILA, DĚKUJEME

 

Varianta A

Ušlechtilé náměstí

Tato varianta je v souladu s představou klasického náměstí. Na všech plochách jsou použity ušlechtilé materiály z místních zdrojů. V návrhu převládá kámen. Kamenné prvky doplňuje voda, která tvoří dominantu celého prostranství a vytváří příjemnou atmosféru, zejména v letních měsících. Terénní nerovnost je řešena schodištěm, což je architektonický prvek využitelný také k sezení. Zeleň je zde zastoupena lipovou alejí, která nepřímo navazuje na stromořadí vznikající v blízkosti kostela sv. Antonína Velikého. U pat stromů jsou osazeny ozdobné funkční mříže v grafitové barvě, které stromům umožňují přijímat vláhu z okolí a zároveň jsou pochůzné.

 

 Vizualizace v plném rozlišení: půdorys, detail

 VARIANTA  B

Stinné posezení u vody

Zpevněná plocha je doplněná jednořadým stromořadím méně vzrůstných lip podél komunikace a navazujícím rastrem stromů v nejširší části.
V  nejširší části budou vysazeny v pravidelném rastru  3 - 4  stromy.  Vznikne tak příjemné stinné místo k posezení u vodního prvku, prostor bude doplněný o plošné sedáky. Plocha může být využívána i pro letní předzahrádku.

 

Vizualizace v plném rozlišení: půdorys, detail

Varianta C

Schody se záhony

Tento návrh maximalizuje množství zeleně, kterou je zde možné využít. Základ návrhu tvoří i tentokrát představa náměstí jako prostoru sloužícího ke shromažďování a komunikaci lidí. Nadstavbou jsou ale odpočinkové plochy v podobě laviček a schodiště se stává spíše pochůznou plochou, i když funkce sezení na něm je přirozeně zachována. I zde jsou na všech plochách použity ušlechtilé materiály z místních zdrojů. Kamenné prvky doplňuje voda, která tvoří dominantu celého prostranství a vytváří příjemnou atmosféru, zejména v letních měsících. Lipová alej odděluje prostor od průchozí silnice. Do hmoty schodiště jsou na několika místech vsazené záhony sloužící pro výsadbu stálezelených nízkých rostlin. Přerušení hmoty schodiště příčnými záhony vybízí k umístění laviček, které jsou příjemným místem odpočinku.

 

Vizualizace v plném rozlišení: půdorys, detail

Varianta D

Zelené schody

V této variantě se objevuje více zeleně, která doplňuje plánované stromořadí. Základ návrhu tvoří představa náměstí jako prostoru sloužícího ke shromažďování a komunikaci lidí. I zde jsou na všech plochách použity ušlechtilé materiály z místních zdrojů. Kamenné prvky doplňuje voda, která tvoří dominantu celého prostranství a vytváří příjemnou atmosféru, zejména v letních měsících. Terénní nerovnost je řešena schodištěm, což je architektonický prvek využitelný také k sezení. Zeleň je zde zastoupena nejen lipovou alejí, ale výsadba drobných stále zelených rostlin je navržena také přímo ve schodišťových stupních. Varianta předpokládá výsadbu již vzrostlých rostlin, a tak dochází k pohledovému rozrušení schodišťové linie zelenou hmotou ihned od dokončení rekonstrukce této části náměstí.

 

Vizualizace v plném rozlišení: půdorys, detail

 

Nastavení cookies