Městská policie Liberec

Liberec centrum - hlásí se strážník Jaworski!
Muž v pátrání nám napověděl - a tak jsme konali
Vyjížďka na kole skončila v nemocnici
Méně pěkný příběh, ale zase všichni aktéři byli tak hezky pokupě!
Další zástupce tzv. internetové generace má náš respekt

Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 10.07.2020 17:10