Kde a jak zaparkovat?

V centru města je parkování ve všední dny zpoplatněno. Podrobná mapa s tarify v libereckých ulicích je zde.

Parkování zdarma je na většině míst možné po 18 h. v sobotu odpoledne a v neděli po celý den.  

Bezplatné parkování nabízejí také některé obchodní domy. 

 

Zaplatit parkovné on-line

Provozovatelem parkovacího systému je statutární město Liberec.

Rezidentsko - abonentní parkování

 • je označeno dopravními značkami "P réservé" s dodatkovou tabulkou "Pro držitele platné parkovací karty" (v plánku parkovacího systému označeno modře)
 • je vyhrazeno výhradně pro držitele příslušné parkovací karty, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • všechny typy karet se prodávají na 1 rok, vyjma rezidentní, která je i na ¼ roku

 

Parkování pro rezidenty, tj. pro občany s trvalým pobytem nebo faktickým bydlištěm v oblasti


Podmínky pro získání parkovací karty:

 • občanský průkaz
 • osvědčení o technickém průkazu vozidla se souhlasnými údaji o majiteli vozu
 • úhrada ceny


Parkování pro majitele nemovitostí, tj. fyzické osoby vlastnící nemovitost v zóně placeného stání (nemají na adrese nemovitosti trvalé bydliště)

Podmínky pro získání parkovací karty:

 

 • občanský průkaz
 • doložení vlastnického práva k nemovitosti
 • osvědčení o technickém průkazu vozidla se souhlasnými údaji o majiteli vozu
 • úhrada ceny

 

Parkování pro abonenty, tj. podnikatele mající sídlo či provozovnu v oblasti

Podmínky pro získání parkovací karty:

 

 • občanský průkaz
 • výpis z OR nebo živnostenský list se sídlem či provozovnou v dané oblasti
 • osvědčení o technickém stavu vozidla se souhlasnými údaji o majiteli vozidla
 • úhrada ceny


Rezidentně abonentní parkování:
Parkovací karty opravňují držitele parkovat v rezidentsko-abonentních lokalitách, a to výhradně v rámci příslušné komunikace. Rezidentské parkovací karty a karty pro majitele nemovitostí se vydávají jako nepřenosné, tj. na konkrétní vozidlo. Abonentské parkovací karty se vydávají jako přenosné, tj. na jméno držitele karty. Vlastnictvím parkovací karty nevzniká držiteli právo na konkrétní parkovací místo v dané lokalitě.


Komunikace: Bernardova, Tkalcovská, Baarova, Gutenbergova, Komenského, Sadová, Tyršova, Nám. Českých Bratří, U Tiskárny, 8. Března, Felberova, B. Němcové, Zámečnická, Rumunská, Fialková, Poutnická, Mlýnská, Na Bídě, U Nisy (slepá část), Mrštíkova SČJ, Kladenská, 1. Máje, Žitavská, Vaňurova, Františkovská, Slavíčkova, Oldřichova, Matoušova, Na Humnech, Rajská, Na Rybníčku, Orlí, Zápraží, Resslova, Barvířská, Široká, Papírová, Lucemburská, Na Poříčí, U Stoky, U Lomu, Bednářská, Tovaryšský vrch, Sokolovské nám., Kostelní, Mariánská, Vavřincův vrch, Frýdlantská, Tržní nám., U Náspu, Liliová, Kavčí, Hermanova, Na Kopečku, Zadní, Vzdušná, Fibichova, Klostermannova, Voroněžská, U Krematoria


Prodej rezidentních a abonentních parkovacích karet:

Odbor správy veřejného majetku (ul. Jablonecká 41/27)
prodejní doba: po + stř od 8:00 do 16:00, út + čt od 8:00 do 14:00 a pá od 8:00 do 12:00.

Více informací naleznete ve Všeobecných podmínkách pro vydávání parkovacích karet ZDE

Kontakt:
V případě dotazů kontaktujte Petru Neumannovou - tel.: 485 243 463, email: neumannova.petra@magistrat.liberec.cz

 

Návštěvnické parkování

 

 • Je označeno dopravními značkami "Placené parkoviště - parkovací automat" s dodatkovou tabulkou informující o provozní době parkovacího automatu (PA) a tarifním pásmu (barevný pruh).
 • Parkoviště s PA jsou určena pro krátkodobé i dlouhodobé parkování. 
 • V provozní době PA je řidič po zaparkování vozidla povinen u PA zakoupit parkovací lístek, platný po celou dobu parkování, který musí být umístěn zcela viditelně lícovou stranou za čelním sklem. Platný parkovací lístek je přenosný je přenosný v daném tarifním pásmu. Parkovné je možné zaplatit i přes webovou aplikaci www.parking.liberec.cz nebo pomocí SMS platby www.smsparking.liberec.cz. V případě elektronické platby a SMS platby nemusí být vozidlo označeno platný parkovacím lístkem.
 • Mimo provozní dobu PA je v těchto lokalitách parkování zdarma.
 • Návštěvníci, kteří vjíždějí do centra města, mohou využít k parkování buď parkovací domy (viz dále), nebo lokality s parkovacími automaty. Návštěvnické lokality jsou soustředěny především v komerčně atraktivních lokalitách tak, aby byla zabezpečena dostupnost obchodních míst v centru města.

Více informací o Nařízení statutárního města Liberce č. 10/2023 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Liberci schválené Radou města Liberce dne 10. 10. 2023 s účinností od 1. 11. 2023 ZDE  

 

Cena za STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL

na místních komunikacích vymezených „Nařízením statutárního města Liberec o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Liberci“ a na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Liberec

1. PARKOVACÍ AUTOMATY

Provozovatel statutární město Liberec
komunikace:   nám. Dr. E. Beneše, Nerudovo náměstí, ulice Revoluční, 8. března, Železná, Vavřincův vrch, Sokolovské nám., Na Perštýně, Barvířská, divadlo F. X. Šaldy

tarifní pásmo   za 30 minut                   40 Kč          

       A                 za 1 hodinu                   80 Kč

(červená)         platba pomocí SMS

                         za 45 minut                    60 Kč          

                       

 

komunikace:    Tržní náměstí p.p.č. 2486 a část p.p.č. 2465, Malé náměstí, Vavřincův vrch – OSSZ, Papírová ulice, U Nisy p.p.č. 4056, Nákladní, Arbesova (v úseku Husova - Tkalcovská),  Husova po ul. Arbesova

 

tarifní pásmo   za 30 minut                   30 Kč

       B                za 1 hodinu                    60 Kč

(oranžová)       platba pomocí SMS

                         za 1 hodinu                    65 Kč

 

 

komunikace:    ulice Purkyňova, 1. máje (podélné stání + záliv), U Nisy od p.p.č. 3992/2 po p.p.č. 3997/2, ), U Nisy od p.p.č. 3997/2 až po slepou část včetně, Kladenská, Mrštíkova, Nitranská, Rajská ulice, Pastýřská, Frýdlantská -  Stará Sokolská pod OSSZ, Frýdlantská – Stará Sokolská pod ZUŠ, Fialková, Komenského, Tyršova, Tržní náměstí

 

tarifní pásmo   za 30 minut                   20 Kč

       C              za 1 hodinu                     40 Kč

   (žlutá)          platba pomocí SMS

                        za 1 hodiny                     45 Kč

                               

                       

komunikace:  Vaňurova, Matoušova vč. p.p.č. 4128, Františkovská, Široká, Žitavská, Humpolecká, Husova (od ul. Arbesova po ul. Klášterní), Orlí, Klostermanova, Klášterní, Vítězná, Lucemburská

tarifní pásmo   za 1 hodinu                   20 Kč

     D                 platba pomocí SMS

(zelená)          za 1 hodinu                     25 Kč

                        maximální cena              80 Kč do konce dne

                        platba pomocí SMS

                        maximální cena             100 Kč do konce dne

 

 

komunikace:    ulice Lesní, Alšova, Fibichova, Riegrova (v období 1. 11. – 31. 1. není stání na vyhrazených místech zpoplatněno)

tarifní pásmo    za 1 hodinu                   50 Kč

     E                   za celý den                     150 Kč

(hnědá)             platba pomocí SMS

                          za 1 hodinu                    60 Kč

                        

 

komunikace:    ulice U Krematoria

 

tarifní pásmo   prvních 90 minut               zdarma

       F                za každou další hodinu     30 Kč

    (černá)         maximální cena                100 Kč do konce dne

 

 

komunikace:    parkoviště v režimu P+R

tarifní pásmo   za 1 hodinu                     5 Kč

       G                platba pomocí SMS

    (bílá)            za 1 hodinu                      10 Kč

                          maximální cena              50 Kč do konce dne

 

V celé zóně regulovaného stání je platný lístek přenosný v daném tarifním pásmu.          

 

2. PARKOVACÍ KARTY

Osoba s trvalým pobytem v lokalitě (rezident):

za 1. vozidlo ......................... 800,- Kč za ¼ rok

za 1. vozidlo ......................... 1 700,- Kč za ½ rok

za 1. vozidlo ......................... 3 000,- Kč za rok

za 2. vozidlo ......................... 12 000,- Kč za rok

za 3. a další .......................... 24 000,- Kč za rok

 

Vlastník nemovitosti v lokalitě (fyzická osoba) nebo osoba se sídlem nebo provozovnou v lokalitě (abonent):

za 1. vozidlo .......................... 12 000,- Kč za rok

za 2. vozidlo .......................... 24 000,- Kč za rok

za 3. a další ........................... 32 000,- Kč za rok

 

 

Smíšený režim

Osoba s trvalým nebo faktickým pobytem v lokalitě (rezident):

za 1. vozidlo ....................... 800,- Kč za ¼ rok

za 1. vozidlo ....................... 1 700,- Kč za ½ rok

za 1. vozidlo ....................... 3 000,- Kč za rok

za 2. vozidlo ....................... 12 000,- Kč za rok

za 3. a další ........................ 24 000,- Kč za rok

 

Vlastník nemovitosti v lokalitě (fyzická osoba) nebo osoba se sídlem nebo provozovnou v lokalitě (abonent):

za 1. vozidlo ....................... 12 000,- Kč za rok

za 2. vozidlo ....................... 24 000,- Kč za rok

za 3. a další ........................ 32 000,- Kč za rok

 

Modrá zóna mimo centrum:

za vozidlo ........................... 600,- Kč na rok

 

Investorská:

Osoba předávající parkovací stání do vlastnictví města

za vozidlo ............................. 500,- Kč na rok
 

Ekologicky šetrná vozidla:

Osoba s vozidlem s registrační značkou elektrického vozidla

za vozidlo ........................... bezplatně
 

 

Servisní karty:

Právnické a fyzické podnikající osoby zajišťující opravy a údržbu bytového a nebytového

fondu včetně infrastruktury města .............................................18 000,- Kč na rok

Organizace, zajišťující na území města sociální služby ............... bezplatně

Služební vozidla ve vlastnictví města ........................................ bezplatně

 

Manipulační poplatek za vydání karty nebo duplikátu:

(poškození, ztráta, odcizení) ...........................50,- Kč 

 

3. PROVOZNÍ DOBA

Provozní doba parkovacích automatů: pondělí až pátek  8:00 – 18:00 hod.

                                                                  sobota                  8:00 – 13:00 hod.

komunikace: Fibichova, Purkyňova, Lesní, Alšova, Riegrova: denně  8:00 – 18:00 hod.

komunikace: U Krematoria pondělí až pátek:  9:00 – 14:30 hod.

 

4. PROVOZOVATELÉ

Provozovatel parkovišť na ostatních vymezených komunikacích je statutární město Liberec. Parkovací karty vydávají, funkčnost parkovacích automatů zajišťují a správu parkovišť vykonávají statutární město Liberce a městská policie Liberec.

Cena za stání silničních motorových vozidel byla schválena Radou města Liberce dne 18. 6. 2024, s účinností od 1. 7. 2024. Ke dni účinnosti se ruší a nahrazuje předchozí cena za stání silničních motorových vozidel.

 

Parkování elektromobilů na placeném stání

Ekologicky šetrná vozidla (elektromobily) mohou bezplatně parkovat na zónách placeného stání v režimu návštěvnickém (parkovací automaty).

 

Parkování elektromobilů na rezidentsko-abonentních parkovacích stáních (modré zóny)

Vydání parkovací karty i na rezidentsko-abonentních parkovacích stáních (modré zóny) a to pouze v časech 8:00 -16:00 hodin. Ekologicky šetrná vozidla - elektromobily mají povinnost mít pořízenou speciální registrační značku EL. O tu lze od 1. dubna 2019 zažádat na jakémkoliv pracovišti registru vozidel. Vydání značky je zdarma, lhůta je 15 dní od podání žádosti. Pro elektromobily a vozy s vodíkovým pohonem je tato registrační značka samozřejmostí, hybridy musí mít tabulkovou hodnotu emisí CO2 nanejvýš 50 gramů na kilometr.

 

Mapa parkovacích míst v centru města

Podrobnější mapu naleznete ZDE

 

 

 


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 20.07.2024 11:50

Nastavení cookies