Oficiální informace

 

Název 

Městská policie Liberec 

 

IČO

00262978

 

Způsob založení 

Zřizovatelem je statutární město Liberec.

Městská policie Liberec byla zřízena zastupitelstvem města formou obecně závazné vyhlášky města Liberce  č. 4/1992 o zřízení Městské policie Liberec.  

 

Řízení městské policie 

Městskou policii Liberec řídí primátor města Liberce.

Úkoly při řízení Městské policie Liberec vykonává zastupitelstvem města Liberce pověřený strážník – ředitel Městské policie Liberec.

 

Ředitelství a tisková mluvčí

Ředitel, zástupce ředitele a tisková mluvčí 

 

Základní kontakt

Telefon, email, poštovní adresa, sídlo

 

Provozní doba 

Časová dostupnost pro veřejnost 

 


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 22.07.2024 01:01

Nastavení cookies