Kamerový systém

Městská policie Liberec již dlouhodobě spravuje a obsluhuje městský kamerový a dohlížecí systém (dále MKDS).

Monitorována jsou jen místa veřejně přístupná, která byla vyhodnocená jako riziková na základě bezpečnostních analýz, podnětů od veřejnosti apod. 

Hlavní význam kamerového systému: 

  • Odrazuje od páchání některých druhů trestné činnosti, protože výrazně zvyšuje nejistotu pachatelů a možnost jejich zadržení nebo identifikace.
  • Kamerový záznam je často rozhodujícím podkladem pro policii při pátrání po pachateli nebo prokazování trestného činu.
  • Dohledu na strategická místa ve městě je využíváno také při mimořádných nebo krizových situacích, přivolání pomoci lidem při nehodách, ve zdravotní nouzi, při navigaci složek IZS
  • Hlavním účelem městských kamerových systémů je vytváření tzv. "bezpečných zón". Praxe potvrzuje, že v místech veřejného dohledu kamer dochází k výraznému snížení počtu trestných činů.

 

MKDS v Liberci se skládá z 68 kamerových bodů (včetně 6 lehkých mobilních kamer), je celý převeden do digitalizované podoby. Ovládání a dohled kamer zajišťují strážníci operačního střediska a tísňové linky. Obrazový záznam je automaticky ukládán a přemazáván na zvláštním serveru. 

 

Protože hlavním účelem je kriminalitě předcházet, jsou i poloha a počet kamer záměrně zveřejňovány.  

 
Kamerové body v Liberci

Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 18.06.2024 20:28

Nastavení cookies