Vytoužené dětské hřiště v Horním Hanychově

Název: Vytoužené dětské hřiště v Horním Hanychově

Popis:  V Horním Hanychově došlo k plošnému rozšíření výstavby rodinných domů (převažují rodiny s dětmi). HH pro ně nenabízí žádné volnočasové herní prvky. Místním lidem chybí místo a důvod pro setkávání a seznamování se. Dětské hřiště může přispět ke zkvalitnění života v této městské části. Zvolený pozemek je využíván ke sportovním účelům, ke cvičení hasičů a k pálení čarodejnic. Pozemek je uprostřed HH, dobře dostupný, v blízkosti tramvajové zastávky. Konkrétní umístění navržené lanové pyramidy s lavičkami (mezi zadní brankou a nálety) bylo konzultováno se zástupcem starosty hasičského sboru a nebude sbor omezovat při cvičení. Toto místo je prostorné, rovné, zatravněné a není podmáčené. Pozemek je vlastněn městem Liberec (424/1) a inženýrské sítě pro ukotvení pyramidy nejsou překážkou. V blízkosti sídlí MŠ, která hřiště může využívat. Lanová pyramida (4,5 m) je herním prvkem, který zabaví více dětí různého věku. Je bezpečná (výška pádu max. 1 m). Při montáži se zabetonuje střední nosná část a lavičky pyramidy a také navržené lavičky (provádí firma). Firma vyžaduje rovné podloží (splněno).Odvoz zeminy je možné rozložit v okolí (malé množství). Dětské hřiště může být oploceno a doplněno kačírkem. Pro ukázku je přiložena nabídka firmy s referencí (instalace pyramidy v MŠ v Liberci a ve Vysokém n. J.). Pravidelná údržba a revize hřiště může probíhat v rámci hřišť města Liberce. Sekání trávy je zajištěno v rámci stávající údržby fotbalového hřiště.

Předpokládaný rozpočet projektu 150.000,- Kč

Místo realizace návrhu: Fotbalové hřiště na Spáleništi (prostor mezi zadní brankou a nálety)

Jméno a příjmení navrhovatele: Marcela Vašťatková

Nastavení cookies