Oprava vyhlídky Jezdec

Název: Oprava vyhlídky Jezdec

Popis: V Podhůří Jizerských hor, asi 8 km severně od centra Liberce, v příměstské čtvrti tohoto krajského města nazvané Kateřinky, se nachází vysoko nad hlubokým údolím, kterým protéká divoký tok Černé Nisy, vyhlídka zvaná Jezdec.

Na místě dnešní vyhlídky stával ve 14. či 15. století nevelký strážní hrádek, jehož účelem zřejmě bylo chránit důležitou zemskou stezku vedoucí do Frýdlantu. Dnes už se neví, kdo hrad založil a v kterém roce (z původní stavby se také téměř nic nedochovalo, protože byl převážně dřevěný). Hrad se rozkládal na třech pískovcových skalách, vzájemně propojených. Ve skalách objevíme několik vytesaných kapes, které nesly dřevěné konstrukce a jednu zpola zřícenou skalní místnost. Hrádek byl obehnán příkopy a valy, které jsou dosud v terénní propozici dobře znatelné. Při archeologickém průzkumu se zde nalezlo několik keramických střepů ze 14. a 15. století. Podle velké vrstvy popela se usuzuje, že hrádek byl vypálen. Na skalách nalezneme několik vyrytých letopisů z nejrůznějších dob, ale pravděpodobně se jedná o falzifikáty.

V rámci projektu by mělo dojít k opravě zábradlí, očistění a opravě schodů a kamenných stupňů. Dojde k vykácení dřevin v okolí vyhlídky, tak aby byly vytvořeny průhledy na město i do Kateřinského údolí. Dojde k drobným úpravám na přístupové cestě z údolí. Místo se zatraktivní pro veřejnost a zvýší se bezpečnost.

Předpokládaný rozpočet projektu 150 000 Kč.

Místo realizace návrhu: Skalní ostroh Jezdec v k.ú. Kateřinky

Jméno a příjmení navrhovatele: Miroslav Kaňka

Nastavení cookies