Odpočinkové molo na ulici 5. května

Název: Odpočinkové molo na ulici 5. května

Popis: Rádi bychom zrekonstruovali 2 ostrůvky na konci ul. 5. května, kde se ulice dále napojuje na Masarykovu ulici. Nyní jsou tam jen staré uschlé keře, roští a uschlá bříza a mezi nimi popelnice. Místo působí velmi neutěšeně a neupraveně, přitom se nachází v jedné z nejatraktivnějších částí Liberce u Masarykovy ulice. Chceme se zbavit stávajícího porostu a uschlého stromu, navést novou zeminu a zasadit novou zeleň (trvalky, bylinky, strom a trávu). Ostrůvky částečně pokrýt „molem“ tvořeným dřevěným bedněním, kam by si lidé mohli na chvíli sednout, aniž by omezovali provoz na komunikaci nebo chodníku. Bednění by mělo být na cca 50 % plochy. Zmenšení užitkové plochy pro zeleň také pomůže lepšímu udržování vláhy pro rostliny. Také bychom rádi zkultivovali část pozemku vedle ZŠ 5. května a vytvořili tam přístřešek pro popelnice jak na komunální odpad, tak i na odpad tříděný.

Předpokládaný rozpočet projektu 149 000 Kč.

Místo realizace návrhu: Ul. 5. května , Liberec

Jméno a příjmení navrhovatele: Ondřej Hajdík

Nastavení cookies