Broumovské náměstí

Název: Broumovské náměstí

Popis: Projekt „Broumovské náměstí“ bude realizován ve dvou etapách. Ilustrační obrázek prezentuje představu o celkové přeměně veřejného prostranství před ZŠ Broumovská. Nicméně obsahuje zakreslení 1. etapy realizace, která je předmětem podávaného návrhu. Tato etapa počítá s třemi samostatnými oddíly. Jedná se především o úpravu zeleně v levé části. Tato plocha bude sloužit především sportovně – relaxačním účelům a budou nově instalované lavičky. K vytvoření stínu budou vysazeny vhodné stromy, dále zde bude nově zřízen mlatový povrch doplněný travnatým porostem. Druhá plocha, kterou v současné době tvoří 5 ks betonových květináčů s keři, bude přebudována na dřevěné lavice pro posezení. Zřízení tohoto prostoru bude vyžadovat vybourání všech stávajících květináčů a založení nového mlatového povrchu v kombinaci s travnatým porostem, na kterém budou vysazeny nové stromy. Ohraničení této plochy bude tvořeno zahradními obrubníky. Na okraj plochy bude instalován stojan na kola. Třetí oddíl obsahuje herní prvky v gumovém povrchu, které slouží k rozvíjení fantazie a kreativity dětí. Pro výběr lze opět doporučit spolupráci s místní ZŠ.

Předpokládaný rozpočet projektu 1 000 000 Kč.

Pro komplexnost uvádíme stručnou představu o 2. etapě. Zeleň na pravé části by měl tvořit mlatový a travnatý porost se 3 stromy, z toho jeden jehličnan, který by během vánočních svátků sloužil zároveň jako vánoční strom, parčík pak dotvoří umístění laviček pro odpočinek. Vnitřní prostor je vhodný k umístění několika sportovních prvků a prostor s dalšími květináči by mohly nahradit roštové lavičky se zabudovanými stromy (viz. Streetpark.eu).Odhadovaná cena za druhou etapu je ca 600 000 Kč (není součástí letošního participativního rozpočtu).

Předpokládaný rozpočet projektu 1 000 000 Kč

Místo realizace návrhu: Veřejné prostranství před ZŠ Broumovská Liberec

Jméno a příjmení navrhovatele: Alena Prokopová

Nastavení cookies