Výstupy

Výstupy projektu Strategické dokumenty města Liberec představují dva dokumenty: Plán udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou 2021 - 2030 a Jednotný akční plán.

Plán  udržitelné městské mobility je střednědobý strategický dokument, jehož cílem je zlepšit životní úroveň lidí ve městech tak, aby byla zajištěna dostupnost dopravy za současného minimalizování jejích negativních dopadů na zdraví, společnost a životní prostředí. Dokument zahrnuje všechny druhy dopravy s tím, že preferenci při dopravním plánování mají udržitelné formy dopravy, tedy veřejná doprava, chůze a jízda na kole.

Všechny výstupy týkající se SUMP jsou dostupné zde.

 

Jednotný akční plán reaguje na stávající problémy strategického řízení v území a nastavuje vhodné podmínky pro efektivní implementaci strategií.

Kompletní Jednotný akční plán je ke stažení dostupný níže.

Nastavení cookies