Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení 2022

(Ilustrační foto: zdroj Pixabay)

Městské části Jeřáb, Doubí, Kristiánov a další se dočkají nových úsporných LED světel veřejného osvětlení. 
Město Liberec podalo úspěšně žádost o podporu na Ministerstvo průmyslu a obchodu s názvem „Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení 2022“.

Instalována budou nová LED svítidla. Instalováno bude 1001 kusů v různých částech města. Tato svítidla přinesou městu úsporu 310,139 MWh za rok.

Poskytovatel dotace schválil podporu ve výši 9 304 170 Kč.

Celkové výdaje projektu:   20 571 123,76 Kč 
Způsobilé výdaje:               20 445 404,76 Kč

Součástí realizace projektu jsou také výměny 27 ks výložníků, zpracování kompletní projektové dokumentace a prováděné práce.

Předpokládaný termín dokončení projektu je 31. 10. 2024.
 

Nastavení cookies