Co je URBACT?

 

 Co je URBACT?
URBACT je evropský program územní spolupráce, který podporuje udržitelný integrovaný rozvoj měst po celé Evropě. URBACT sítě jsou určeny ke zlepšení nebo změně místní politiky, sdílení a výměny znalostí mezi evropskými městy, a zapojení občanů a příslušné zúčastněné strany do rozvoje místních politik. 

Co je RetaiLink?
RetaiLink je jednou ze sítí URBACT obsahující deset obcí, které mají v plánu zlepšit maloobchodní sektor ve středně velkých městech, a to prostřednictvím spolupráce mezi jejími partnery. Mezi zapojená města patří Igualada (Španělsko) jako vedoucí partner projektu, Basingstoke (UK), Bistrita (Rumunsko), Šibenik (Chorvatsko), Hengelo (Nizozemsko), Hoogeveen (Nizozemsko), Liberec (Česká republika), Pécs (Maďarsko) , Romans (Francie) a Fermo (Itálie).
Z 20 projektů vybraných programem URBACT pro fázi II je RetaiLink jednou z pěti sítí, které mají za cíl zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků, a jedinou, která se zaměřuje na maloobchodní sektor. V průběhu trvání projektu (2016-2018) si navzájem Evropská města sdílí znalosti, zkušenosti a osvědčené postupy pro vytvoření úspěšné maloobchodní strategie.

Místní, mezinárodní setkání
Projekt RetaiLink se odehrává na místní i mezinárodní úrovni. Na místní úrovni každé město pořádá setkání URBACT místní skupiny (tzv. ULG), které spojují hlavní místní činitele spojené s maloobchodním sektorem. Během příštích dvou let se na nadnárodních setkáních pořádaných každé tři měsíce sejdou zástupci všech deseti partnerských měst společně se členy místní skupiny ULG. Během těchto setkání si všichni partneři sdílí výsledky své práce dosažených na místní úrovni a také přijímají nové poznatky, znalosti a zkušenosti, které přinášejí zpět domů. 

Nastavení cookies