28.06.2017
Karel Horník

Chytrá doprava jako řešení pro maloobchod?

Dokáže chytrá doprava zvýšit počet návštěvníků obchodních zón a je parkování zásadním faktorem pro výběr obchodu? Odpovědi jsme nalezli na mezinárodním setkání projektu RetaiLink v Pécs.

          

Mnoho evropských měst se potýká s problémy v maloobchodu vyznačující se především snížením maloobchodního obratu, klesející návštěvností obchodů a prázdnými maloobchodními prostory v centrech měst. Faktorů ovlivňující tuto nepříznivou situaci je hned několik a již byly nastíněny v předešlých zprávách projektu RetaiLink (neuspokojivý veřejný prostor, nepřizpůsobivost maloobchodníků aktuálním trendům, regulace atd.). Mezinárodní setkání v maďarské Pécs bylo  však věnováno jinému tématu, a to mobilitě a parkování jako důležitého elementu městského centra a podmínku pro fungující retail.

Profesor Giuliano Mingardo z Erasmus University Rotterdam vysvětluje: „Průzkumy a analýzy ukazují, že dostatek parkovacích míst nutně neznamená vetší obraty obchodníka. Jsou sice důležitým faktorem pro volbu zákazníka, ale významnější se jeví vzdálenost od místa bydliště/práce, zákaznický servis, nabídka produktů a jejich kvalita.“ Dává také za příklad úspěšné obchodní značky jako britská značka oblečení Primark, která svůj business také postavila na produktu, nikoliv možnosti parkování u obchodu.

Město Liberec momentálně pracuje na Plánu udržitelné městské mobility, který bude zásadním dokumentem pro další mobilitu v našem městě a nabídne návrhy řešení pro parkovací plochy, případnou výstavbu cyklostezek a pěších tras a analýzu městské hromadné dopravy. „Je nutné si uvědomit, že celkový funkční design měst a chytré dopravní řešení na jejich území je dlouhodobý proces. Naši zkušenější partneři přetvářejí svá města již tři destítky let. Jedním z podstatných poselství je snaha vytvářet prostory, kde se budou lidé cítit dobře, kde chtějí žít. Jedná se o komplexní projekt a dopravní řešení je jeho nedílnou a velice podstatnou součástí “, řekla Lucie Noswitz, manažerka projektu RetaiLink.

Nastavení cookies