Podchod pod tratí na trase Stará Paka – Liberec

Projektová příprava „Stezka pro chodce a cyklisty, stavební akce: Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod“

Projekt:    Projektová příprava Stezka pro chodce a cyklisty, stavební akce: Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod“

Program: Dotační fond Libereckého kraje / Program č. 6.3 – Podpora projektové přípravy

Cíle projektu: Projektová příprava pro řešení přestavby propustku spočívající v jeho odstranění a nahrazení novou konstrukcí ve stávající poloze propustku. Nová konstrukce bude provedena včetně úpravy přilehlých úseků vícekolejné neelektrifikované celostátní dráhy a vlečky Českých drah, a.s.. Komunikace vedoucí pod dráhou bude napojena na pěší komunikace v přilehlých ulicích, kde budou provedeny bezbariérové úpravy, nové schodiště, opěrné zdi, zídky, nové osvětlení všech upravených komunikací, odvodnění, upraveny stávající přechody pro chodce a cyklisty, prodlouženy stávající stezky po obou strachách trati, obnovena zastávka MHD, vč. dopravního značení, osazen mobiliář, zábradlí a část oplocení dráhy. Stavba vyžaduje přeložky kabelových vedení stavebníka a inženýrských sítí jiných vlastníků a správců. Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru při realizaci stavby. 

Fáze projektu:  realizace (období 06/2020 – 04/2022)

O projektu

Projekt: Projektová příprava Stezka pro chodce a cyklisty, stavební akce: Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod“

Program: Dotační fond Libereckého kraje / Program č. 6.3 – Podpora projektové přípravy

Cíle projektu: Projektová příprava pro řešení přestavby propustku spočívající v jeho odstranění a nahrazení novou konstrukcí ve stávající poloze propustku. Nová konstrukce bude provedena včetně úpravy přilehlých úseků vícekolejné neelektrifikované celostátní dráhy a vlečky Českých drah, a.s.. Komunikace vedoucí pod dráhou bude napojena na pěší komunikace v přilehlých ulicích, kde budou provedeny bezbariérové úpravy, nové schodiště, opěrné zdi, zídky, nové osvětlení všech upravených komunikací, odvodnění, upraveny stávající přechody pro chodce a cyklisty, prodlouženy stávající stezky po obou strachách trati, obnovena zastávka MHD, vč. dopravního značení, osazen mobiliář, zábradlí a část oplocení dráhy. Stavba vyžaduje přeložky kabelových vedení stavebníka a inženýrských sítí jiných vlastníků a správců. Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru při realizaci stavby. 

Fáze projektu:  realizace (zpracování DÚSP a PDPS - období 06/2020 – 04/2022)


Předpokládané celkové náklady projektu:       
DUSP + PDPS (projekční a inženýrská činnost)   2 424 950,00 Kč bez DPH

Správa silnic a železnic, státní organizace – podíl 73,81 %               1 789 903,89 Kč bez DPH
statutární město Liberec – podíl 26,19 %                                                635 046,11 Kč bez DPH
dotace Liberecký kraj                                                                                 537 884,05 Kč
spoluúčast SML                                                                                          230 521,74 Kč
 

Cíle projektu:
Projektová příprava pro řešení pěší a cyklistické dopravy stavební akce Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará paka – Liberec na podchod. Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru při realizaci stavby. 


Aktivity projektu:

  • zpracování projektové dokumentace pro dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP)
  • zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
  • autorský dozor


Harmonogram projektu:    

06/2020 – uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace (SOD) – Správa železnic, státní organizace a Valbek, spol. s r.o.
ihned po nabytí účinnosti SOD – zahájení díla

do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD – návrh obchozí trasy dle ZTP č. 4.8.3
do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD – koncept technického řešení pro účely statutárního města Liberec
do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD - zpracování projektové dokumentace (DÚSP a PDPS) k připomínkám včetně nákladů, soupisu prací a výkazu výměr
do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD – čistopis DÚSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a neoceněnými i oceněnými soupisy prací, návrhem ZTP na realizaci stavby; podání žádosti o společné povolení na Drážním úřadu

02/2021 – nabytí právní moci společného povolení

předpoklad 05/2022 – autorský dozor

03/2023 – předání a převzetí díla DÚSP a PDPS statutárnímu městu Liberec

06/2023 – uzavření smlouvy o spolufinancování projektové dokumentace – Správa železnic, státní organizace a statutární město Libere

 

Aktuality

29.02.2024

Přestavba propustku u arény na podchod. Práce začnou v březnu

Počátkem března se postupně rozběhnou práce na přestavbě železničního propustku u liberecké arény. Stísněný a temný tunel mezi ulicemi Doubská a 28. října bude po rekonstrukci pro pěší i cyklisty bezpečnější, komfortnější a bezbariérový. Oproti současným dvěma metrům se rozšíří o více než dvojnásobek a nový podchod bude také vyšší – z 1,85 na 2,5 metru a osvětlený.
 
11.12.2023

Z temného tunelu pod tratí vznikne moderní podchod

Bezpečnější, příjemnější, komfortnější a bezbariérový bude po přestavbě železniční podchod u liberecké arény. Rekonstrukci slavnostně zahájila Správa železnic v pátek 8. prosince za účasti náměstků primátora Liberce Jiřího Janďourka a Adama Lenerta.
 

Nastavení cookies