Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec

Dotační titul na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec na rok 2022

Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 157/2022 dne 26. 5. 2022 schválilo výše dotací pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2022. 

Neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec je určena pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje, kteří mají platné pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Dotace budou poskytovány na účel stanovený          § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb zapsaným v registru.

 

Seznam schválených výší dotací pro rok 2022

 

Formulář závazného čerpání dotace na rok 2022

V Závazném čerpání dotace žadatel upraví čerpání dotace dle skutečné výše poskytnuté dotace, a to v rámci původně požadovaných položek a struktury financovaní, tzn. nelze čerpat poskytnutou dotaci na jiné položky, než jaké uvedl v původní žádosti o dotaci, a současně nelze navyšovat původně požadovanou strukturu čerpání. Závazné čerpání dotace bude nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

 

Termín pro zpětné zaslání vyplněného formuláře Závazného čerpání je do pátku 1. 7. 2022. 

 

 

Kontaktní osoba:
Mgr. Adéla Machová, MBA

tel.: 485 244 969 nebo 775 860 399
e-mail: machova.adela@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies