Chci se zapojit

Komunitní plánování  je otevřený proces pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti. Základním principem komunitního plánování sociálních služeb je, aby tyto služby odpovídaly potřebám jejich uživatelů. Je proto nezbytné, aby se do diskusí a prací na samotném plánu zajištění dostupnosti sociálních služeb zapojilo co nejvíce účastníků, jenom tak je možné pracovat na  kvalitních a účelných výstupech.

Pokud máte zájem spolupracovat,  obracejte se na jednotlivé manažery pracovních skupin:

Pracovní skupina pro osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi a bez přístřeší, cizince a národnostní menšiny            

Manažer skupiny: Bc. Lukáš Průcha                                                                               
Kontakt: lukas.prucha@clovekvtisni.cz, 731 690 480

 

Pracovní skupina pro duševní zdraví                                                                            

Manažer skupiny: PhDr. Jana Horáková                                                                                    
Kontakt:  j.horakova@fokusliberec.cz, 485 163 440, 604 209 619

 

Pracovní skupina pro děti a mládež

Manažer skupiny: Kateřina Jírová                                                                    
Kontakt: katerina.jirova@centrumlira.cz, 771 276 419

 

Pracovní skupina pro ohrožené závislostmi 

Manažer skupiny: Mgr. Olga Merglová
Kontakt: merglova@advaitaliberec.cz, 739 375 492


Pracovní skupina pro zdravotně znevýhodněné

Manažer skupiny: Bc. Martina Teplá

Kontakt: tepla@sarema.cz, 739 541 619

 

Pracovní skupina pro seniory

Manažer skupiny: Jana Urbanová                                                
Kontakt: urbanova@czasp.cz, 724 765 702

Nastavení cookies