12.10.2012
Ondřej Vyskočil

Územní a urbanistické studie

Do aplikace Marushka byla dnešním dnem vložena nová vrstva územních a urbanistických studií pro ORP Liberec

Vrstva je k dispozici v tématu Všeobecná datová sada (odkaz - studie_marushka)

Tato vrstva je dále členěna na evidované „registrované“ studie a studie teprve ve fázi zadání.

Tyto podvrstvy jsou dále rozčleněny dle obcí v ORP a v dalším členění jsou již vlastní studie s jednotlivými výkresy (v případě teprve zadaných studií je zde pouze vymezené území studie s podsvícenou orientační mapou a leteckým snímkem)

Pro rychlou orientaci v území slouží vrstva přehledka studií (červeně evidované studie, oranžové zadané studie) s přiřazenou ikonou informace (klikací „i“) o příslušné studii.

V modulu (záložce) vyhledávání je možno příslušné studie vyhledávat podle obce, názvu studie nebo fáze, ve které se studie nachází (evidovaná, zadaná).

(každá další studie z celého ORP Liberec by měla být tímto způsobem zobrazena)

Nastavení cookies