11.05.2011
Main Administrator

3D vizualizace Liberce

Od dnešního dne máte možnost si Liberec a jeho okolí prohlédnout v prostředí interaktivní 3-dimenzionální vizualizace.

Grafické prostředí a ovládání je intuitivní a připomíná letecký simulátor z počítačových her, nebo oblíbený prohlížeč Google Earth. Obsah scény je kompilací leteckých snímků, digitálního modelu terénu a dalších datových zdrojů, pocházejících ze stávajících mapových projektů, které má město k dispozici. Uživateli je prostřednictvím Internetu umožněn virtuální interaktivní průlet nad digitálním modelem terénu Liberce a jeho okolím pokrytým ortofotomapou a to buď podle přání uživatele nebo podle předdefinovaných tras. Tento 3D model dále umožňuje vyhledávání objektů, získání základních informací, natáčení, přibližování.

Veškeré další informace a návod jak is 3D model prohlédnout najdete v sekci 3D vizualizace Liberce

Nastavení cookies