28.01.2014

Tísňové volání

Hasiči radí občanům.
150

Hasičský záchranný sbor

Volejte v případě požáru, úniku nebezpečných látek, dopravní nehody aj.

155

Zdravotnická záchranná služba

Volejte pokud jste zraněn, máte Vy nebo někdo jiný zdravotní obtíže.

158

Policie

Volejte v případě trestného činu, přepadení, krádeže, dopravní nehody aj.

156

Městská policie

Volejte v případě dopravních přestupků, rušení veřejného pořádku aj.

112

Jednotné evropské číslo tísňového volání

Volejte když:

  1. událost vyžaduje účast alespoň dvou záchranných složek najednou, tzn. např. při dopravních nehodách se zraněním, kdy je potřeba přítomnosti hasičů, zdravotnické záchranné služby a policie.
  2. si nejste jisti místem, kde se nacházíte, nebo ho např. ze zdravotních důvodů nemůžete operátorce popsat, může posloužit linka 112 ke snadné lokalizaci, popř. identifikaci, volajícího.
  3. si ve stresu a krizové situaci nemůžete vzpomenout na jiné číslo tísňové linky.
  4. neovládáte češtinu, odbaví Vás operátorky na lince 112 ve většině světových jazyků.
  5. je rovnocenná národní linka tísňového volání obsazena.

          
Při voláni na jakoukoli tísňovou linku sdělte operátorovi tyto údaje:

Co se stalo – požár, dopravní nehoda atd.

Kde a kdy se to stalo – místo (město, ulice, číslo opisné, vhodný orientační bod v blízkosti), včetně počtu zraněných a dalších upřesňujících informací.

Kdo volá – jméno a číslo ze kterého voláte.

Pokud jste ve stresu, uklidněte se před voláním několika hlubokými nádechy a výdechy. V klidu odpovídejte na doplňující dotazy operátora. Po oznámení události zavěste telefon, nevypínejte ho a čekejte na zpětný dotaz operátora!

Může se stát, že národní linka tísňového volání bude obsazená. Pro možnost komunikace občanů se záchrannými složkami je také zavedeno mezinárodní číslo tísňového volání 112.

Systém telefonického centra tísňového volání 112 umožňuje překonat problém přetížení linek tísňového volání. V případě vysokého počtu volajících v daném kraji jsou hovory automaticky přesměrovány do dostupných telefonních center v ostatních krajích.

V Libereckém kraji jsou všechna volání na linku 112, 150 volanou z mobilního telefonu a volání na linku 150 z pevné telefonní sítě na území okresu Liberec, svedena na telefonní centrum tísňového volání 112, které má sídlo v prostorách Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Volání na tísňovou linku 150 z pevné telefonní sítě na území okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily přijímají příslušná operační střediska hasičů.

Zneužití linek tísňového volání je trestné. Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 3 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (zákon o požární ochraně) fyzická osoba nesmí vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání. Pokud fyzická osoba vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku tísňového volání, dopustí se přestupku, za který jí může příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit pokutu až do výše 20 000 Kč.

Další informace naleznete také na webových stránkách http://www.hzslk.cz/.

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková, krizové a havarijní plánování HZS Libereckého kraje

Nastavení cookies