Tajemník

Ing. Martin Čech

Foto
Sídlo: Historická radnice, č. dveří 108
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Tel.: 485 243 161
Profesní životopis

 

sekretariát:

Jaroslava Polmanová
tel.: 485 243 172
polmanova.jaroslava@magistrat.liberec.cz

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Fadrhonc Jindrich manažer systémového řízení a kvality nám. Dr. E. Beneše 1/1 106 48 524 3109
Mgr., Bc. Křížková Michala právník nám. Dr. E. Beneše 1/1 106 48 524 3759
Polmanová Jaroslava referent sekretariátu tajemníka nám. Dr. E. Beneše 1/1 108 48 524 3172

Oddělení personální

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Karbanová Jana specialista personální agendy personální administrativa, rozpočtář nám. Dr. E. Beneše 1/1 107 48 524 3768
Kolombová Jitka mzdová účetní mzdová agenda nám. Dr. E. Beneše 1/1 104 48 524 3767
Křepel Miroslav vedoucí oddělení personálního vedoucí personálního oddělení, personální správa nám. Dr. E. Beneše 1/1 105 48 524 3761
Bc. Lisková Martina specialista oddělení personálního personální agenda, vzdělávání zaměstnanců nám. Dr. E. Beneše 1/1 107 48 524 3766
Nýdrlová Martina mzdová účetní mzdová agenda nám. Dr. E. Beneše 1/1 104 48 524 3764
Škrašková Miroslava mzdová účetní - specialista mzdová agenda, rozpočtář nám. Dr. E. Beneše 1/1 104 48 524 3763
Ing. Vítková Romana personalista personální agenda, vzdělávání zaměstnanců nám. Dr. E. Beneše 1/1 107 48 524 3769
POPIS ČINNOSTI

Tajemník je přímým nadřízeným vedoucích jednotlivých odborů a garantem správních činností vykonávaných odbory v přenesené působnosti (tj. státní správa). Plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči všem zaměstnancům města zařazených do magistrátu. Odpovídá za zajištění vedení dokumentace a plnění úkolů a povinností správce a zpracovatele dle obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Dokumenty odboru

Aktuality z magistrátu

24.03.2021

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Město Liberec může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 206,36 t.
 
23.03.2021

Příprava dětských hřišť na jarní sezónu

Jakmile se počasí umoudří, začnou dokončovací práce na dětském hřišti na náměstí Českých bratří, které si občané přáli v rámci v participativního rozpočtu. Na hřiště byly v podzimních měsících instalovány herní prvky a nyní s ohledem na klimatické podmínky bude zhotovitel dokončovat dopadové plochy a zpevněné povrchy. Pokud tomu počasí dovolí, bude hřiště pro návštěvníky otevřeno v průběhu měsíce dubna.
 
18.03.2021

Renovace laviček na hřbitovech

Na hřbitovech probíhá postupná renovace laviček.
 
18.03.2021

Dotační program na podporu domovních čistíren odpadních vod pokračuje

V květnu loňského roku vyhlásilo zastupitelstvo města nový dotační program na domovní čističky.
 
16.03.2021

V dubnu se otevře nové sběrné místo v ul. Londýnská

Po Velikonocích od 6. 4. 2021 bude pro občany přístupné nové sběrné místo pro odkládání odpadu v ulici Londýnská (za čistírnou odpadních vod).
 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.