14.06.2022
Jan Král

Výskyt onemocnění africkým morem prasat - aktuální informace

Situace ohledně nákazy africkým morem prasat je stále vážná.

Veškeré informace najdete na stránkách SVS: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/amp-aktualni-informace/

Aktuální mapa oblasti s intenzivním odlovem prasat divokých: https://www.svscr.cz/amp-mapa-opblasti-s-intenzivnim-odlovem-prasat-divokych/

Pro bližší informace kontaktujte Ing. Janu Žákovou, oddělení vodního a lesního hospodářství KÚ LK, tel: 420 485 226 714, e-mail: jana.zakova@kraj-lbc.cz

Nastavení cookies