30.04.2024
Jan Král

V platnost vstoupila výstraha před nebezpečím požárů

Statutární město Liberec upozorňuje, že v souvislosti s výstrahou na nebezpečí požárů vydanou Českým hydrometeorologickým úřadem, automaticky vstoupilo v platnost Nařízení Libereckého kraje č. 3/2024, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Jedná se především o zákaz rozdělávání a udržování ohně, odhazování hořících předmětů a kouření v místech se zvýšeného požárního nebezpečí.

Jedná se zejména o:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,

b) lesopark, park, zahrada a obdobný porost,

c) souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,

d) zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,

e) stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti prosíme zvažte, zda akce plánované v souvislosti s pálením čarodějnic, nepředstavují nepřiměřené riziko vzniku požáru. Celé nařízení Libereckého kraje naleznete v příloze.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zveřejnil výstrahu před nebezpečím vzniku požárů na následující dny (především pak na období tzv. pálení čarodějnic – 30. dubna 2024). Doporučujeme sledovat aktuální stav výstrahy v jednotlivých obcích s rozšířenou působností: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/vystrahy/index.html

Nastavení cookies