23.12.2022
Jan Král

Nová opatření k zamezení šíření prasečího moru

Z důvodu výskytu prasečího moru na Frýdlantsku bylo dne 20. 12. 2022 vydáno nové veterinární Nařízení SVS o stanovení uzavřeného pásma I. Celé znění nařízení naleznete v příloze.

Jedním z důležitých bodů pro občany a především drobné chovatele je Čl. 1 stanovující povinnosti chovatelům v uzavřeném pásmu a příloha nařízení vymezující katastrální území spadajících do uzavřeného pásma I. Do uzavřeného pásma spadá i celé katastrální území města Liberec.

Upozorňujeme občany, především však chovatele, že za porušení mimořádných veterinárních opatření může být uložena fyzickým osobám pokuta až do výše 100 000 Kč.

Nadále platí povinnost všech právnických a fyzických osob v případě nálezu uhynulých prasat divokých či úhynů v chovech prasat domácích kontaktovat SVS na telefonních číslech 485 246 691 nebo 720 995 207 nebo e-mailové adrese epodatelna.kvsl@svscr.cz.

Informace o aktuálním stavu nákazy, přijatých opatřeních, vydaných nařízeních a další užitečné rady, např. jak se chovat při nálezu uhynulé zvěře, jak provést evidenci chovů, kontakty apod. najdete na stránkách KVS Libereckého kraje: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/africky-mor-prasat-amp/.

Nastavení cookies