11.03.2021

Trápí vás doprava? ONLINE veřejné projednání se blíží

17. března 2021 mají občané možnost vznést připomínky nebo navrhnout opatření, která by mohla situaci v dopravě zlepšit.


ONLINE Veřejné projednání návrhové části Plánu udržitelné městské mobility Liberec, Jablonec nad Nisou a okolí je mimořádnou příležitostí, jak se seznámit s návrhy cílů a opatření, které plán přináší. Díky účasti na veřejném projednání budete moci vznést své připomínky nebo podat návrhy na základě vlastní zkušenosti.

Projednání se uskuteční ve středu 17. března 2021. Přímý přenos bude vysílán prostřednictvím Youtube kanálu dostupného z odkazu umístěného na webových stránkách projektu www.chytrenacestu.cz.

Odkaz na vysílání bude na webových stránkách umístěn 30 minut před začátkem.   


Veřejné projednání bude rozděleno do dvou částí:

LIBEREC:
16:00 – 17:30 (účastníci se budou moci přihlásit prostřednictvím počítače nebo mobilního zařízení již od 15:30) 

JABLONEC NAD NISOU:
18:00 – 19:30 

Neomezený počet účastníků včetně Vás bude moci po registraci sledovat průběh projednání z pohodlí svého domova prostřednictvím svého počítače nebo mobilního telefonu a reagovat zasíláním textových zpráv v chatu. Na něm budou zástupci projektu a případně jejich hosté během přenosu odpovídat. Záznam z projednání bude následně umístěn na webových stránkách projektu www.chytrenacestu.cz. Náměty, dotazy a připomínky bude zároveň možné zasílat až do 21. března 2021 na e-mailovou adresu pripominky@chytrenacestu.cz.

Témata veřejného projednání:

  • Veřejný prostor přívětivý pro pěší 
  • Podpora využívání nemotorové dopravy
  • Atraktivní veřejná doprava
  • Racionální využívání automobilové dopravy v centrech měst
  • Zlepšení podmínek pro parkování obyvatel


Těšíme se Vaši aktivní účast!

Nastavení cookies