07.05.2021

Ještě je čas poslat podněty k nové strategii

Už jen pár dnů mají občané pro zaslání připomínek k nové strategii rozvoje města.Zástupci statutárního města Liberec a zpracovatelé nové Strategie rozvoje statutárního města Liberec 2021+ se v pondělí 3. 5. 2021 sešli u virtuálního jednacího stolu s odbornou i laickou veřejností prostřednictvím online přenosu. Za město se účastnili Ing. Radka Loučková Kotasová, náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace, do jejíž gesce příprava strategie spadá, Mgr. Jiří Šolc, náměstek pro technickou správu města a informační technologie, PhDr. Mgr. Ivan Langr, PhD., náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch, za zpracovatele pak Martin Havlík.

Všichni, kdo se k online vysílání připojili, měli možnost ústně i prostřednictvím textového pole (chatu) připomínkovat vznikající dokument, který v budoucnu určí vývoj a směřování města. Ovlivní také možnost čerpání dotací na projekty, které by měly zlepšit vybavenost, vyřešit financování náročných rekonstrukcí a celkově město pozvednout.

Sešla se řada podnětů, které budou do výsledné podoby dokumentu zapracovány.

Pro občany, kteří mají zájem své návrhy vznést dodatečně, ponechalo město časový prostor, a to do 16. 5. 2021.

Textové podklady k připomínkování najdete níže v dokumentech ke stažení.

Vaše dodatečné náměty je možné zaslat e-mailem na adresu Mgr. Moniky Kumstové (kumstova.monika@magistrat.liberec.cz).

Děkujeme, že se zajímáte o budoucnost města.
 

Spolufinancováno z Operačního programu Zaměstnanost
registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014676, Liberec plánuje chytře a zodpovědně

Nastavení cookies